Praha, 24. června 2021 – Oběhové hospodářství bylo dnes tématem dvou online kulatých stolů. Na obou se podílel František Elfmark, poslanec Pirátů a člen Výboru pro životní prostředí. První z nich se zabýval recyklací, druhý pak evropskou směrnici o omezení jednorázových plastů. Jednání o opatřeních, která omezí produkci jednorázových plastů, se účastnili též zástupci firem, které plastové výrobky produkují. Během diskuze bylo projednávané i téma zálohování nápojových obalů.

„Navýšení recyklace považuji za nezbytné pro přechod na oběhové hospodářství. Odpovědnost by měla dopadat ve větší míře na výrobce, tak aby byli motivování k přechodu na recyklované a recyklovatelné materiály. Naprosto souhlasím s tím, že zásadním problémem je nedostatečná poptávka po recyklátu a tím pádem nedostatečná motivace pro recyklaci. Řešení je komplexní, musíme zkombinovat efektivní ekomodulaci, tedy zvýhodnění šetrných obalů, legislativně nastavené recyklační cíle, podporu vzniku a modernizaci recyklačních závodů, třídicích linek a nových technologií, zelené zadávání zakázek, osvětu spotřebitelů a další nástroje,” uvedl František Elfmark.

„Se zástupci firem, kterých se nová regulace dotkne, jsem již v minulosti komunikoval. Považuji za důležité podívat se na nové regulace z různých pohledů a k tomu dnešní kulatý stůl jednoznačně přispěl. Tématem, na kterém dlouhodobě nepanuje shoda, je zavedení zálohového systému na nápojové obaly. V kontextu směrnice o jednorázových plastech se na rozdíl od MŽP kloním k názoru, že zálohy by byly nápomocné odklonu lahví ze směsného odpadu i z přírody a k získání čistého recyklátu,” doplnil Elfmark, který je sněmovním zpravodajem tisků, které směrnici implementují do české legislativy, a dodal, že práce na oběhové budoucnosti je teprve na začátku a bude se jí i nadále intenzivně věnovat. Jak vyplynulo z diskuze, dalším potřebným krokem je uspořádání kulatých stolů k zálohování a k podmínkám pro autorizované obalové společnosti.