Praha, 26. října 2022 – Piráti podporují výzvu „Společně proti nenávisti“ pomocí které lidskoprávní organizace žádají zákonodárce o větší právní ochranu LGBT+ lidí. Signatáři v ní požadují mimo jiné novelizaci trestního zákoníku, schválení manželství pro všechny či konec povinných kastrací trans lidí pro účely změny pohlaví. Všechny tyto kroky Pirátská strana dlouhodobě prosazuje a bude prosazovat. Předkladatelé výzvy reagují na tragickou událost, při které v centru Bratislavy střelec zaútočil na LGBT+ kavárnu a zavraždil dva muže. V centru Prahy proběhne dnes i demonstrace, která má na situaci a nedostatečnou ochranu LGBT+ lidí upozornit, zúčastní se jí i členové Pirátů.

„Projevy nenávisti vůči lidem například kvůli jejich sexuální orientaci, genderové identitě, rase či etniku jsou zcela nepřijatelné a v 21. století nemají v naší společnosti co dělat. Každý má právo na sebeurčení, respekt a důstojné zacházení. Stejně tak má mít stejné povinnosti i práva před zákonem. Je důležité o tom otevřeně a jasně hovořit, ale ještě důležitější je i dělat reálné kroky, aby se tak stalo. Za Piráty dlouhodobě prosazujeme konkrétní opatření vedoucí k silnější ochraně lidí LGBT+ i jejich rovnému postavení ve společnosti. Plně tak podporujeme návrhy obsažené ve výzvě Společně proti nenávisti a usilujeme o to, aby vstoupily v platnost,” sdělil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Náš program do voleb v roce 2021 obsahoval závazek upravit trestní zákoník tak, aby zajistil, že LGBT+ lidé jako jedna ze skupin ohrožených nenávistnou trestnou činností získá totožnou ochranu, jako rasové, etnické, národnostní či náboženské skupiny. Podotýkám, že nechceme zavést žádnou nadstandardní ochranu pro LGBT+ osoby, pouze ji dorovnat na úroveň ochrany jinak definovaných skupin. Není totiž žádný důvod přistupovat například k barvě pleti jinak než k sexuální orientaci nebo genderové identitě. Současně podporujeme, aby trestný čin nenávisti na základě sexuální orientace byl přidán na seznam trestných činů EU, aby se občané mohli spolehnout na stejnou právní ochranu vůči činům z nenávisti i třeba na dovolené nebo služební cestě v EU,” řekla poslankyně Klára Kocmanová.

„Piráti také dlouhodobě prosazují manželství pro všechny. Lidé si mají být rovni jak v povinnostech, tak právech. Všichni platíme daně, všichni plníme povinnosti vůči státu a dělit lidi do kategorií podle toho, koho mají rádi a s kým chtějí trávit život, je nepřípustné. Proto jsme návrh již v roce 2018 předložili do Sněmovny a bojujeme za něj i v tomto volebním období. Nikomu neubližuje, jen dává právní jistotu rodinám a dětem, kterým dnes chybí,” uvedla místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.

Piráti prosazují i bod výzvy „Společně proti nenávisti“, který se týká ukončení povinných kastrací trans lidí pro účely změny pohlaví. „Povinné kastrace jsou pro nás nepřípustné a už v minulém období jsme se snažili prosadit návrh, aby se zrušily. Jsme jedna z mála zemí Evropy, která je stále vyžaduje pro úřední změnu pohlaví. Jde přitom o operaci zásadně zasahující do zdraví a tělesné integrity člověka. Řada trans lidí má z této operace nejen zcela pochopitelné obavy, ale ani ji nemůže podstoupit ze zdravotních důvodů. Tato praxe byla opakovaně mezinárodními organizacemi i Evropským soudem pro lidská práva označena jako nepřípustná a je na čase, aby skončila,” uzavřela Kocmanová.