„Novela zákona o státních zástupcích se projednává už 30 let a bohužel neúspěšně. Za Piráty považujeme za důležitou hlavně systémovou změnu, aby nebyla státní zastupitelství politizována. Chceme pojistky proti politicky motivovanému odvolání státního zástupce,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který se na přípravě novely podílel a změny navrhoval již během minulého volebního období.

Podle návrhu bude nejvyšší státní zástupce odvolatelný jen vládou z důvodu uvedeného v zákoně, jejíž rozhodnutí bude přezkoumatelné soudem.

„V současné době může vláda na návrh ministra spravedlnosti nejvyššího státního zástupce odvolat bez udání důvodu. Podle návrhu to nyní bude možné jen v případě, že vědomě poruší své povinnosti nebo zásadním způsobem ohrozí důvěru v řádnou práci státního zastupitelství. To je důležitá záruka proti tomu, aby trestní řízení opravdu probíhalo nezávisle na tlaku politiků a mocných. Přesto se může stát, že šéf státních zástupců ve funkci selže a bude odvolán, v takovém případě však bude rozhodnutí vlády přezkoumatelné u Nejvyššího správního soudu. Ten bude muset rozhodnout do pevně dané doby,“ vysvětluje Michálek.

Šéfové státních zastupitelství budou mít nově také devítileté funkční období, které bude, stejně jako v současné podobě zákona, bez možnosti opakování.

„Současné omezení funkčního období pouze na 7 let spojené se zákazem opakování je nevhodné. Prosazujeme jeho prodloužení na dobu 9 let, tedy jen o něco kratší, než je tomu u předsedy Nejvyššího soudu a předsedy Nejvyššího správního soudu. Zároveň to umožní dostatečný časový úsek pro soustavné potírání korupce a kriminality a prosazování cílů veřejné žaloby v České republice a jejich následného naplňování,“ pokračuje Michálek a dodává, že funkce nejvyššího státního zástupce bude také spojena s požadavkem na dostatečnou předchozí praxi: „Funkce nejvyššího státního zástupce vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti, proto chceme, aby podmínkou jmenování byla praxe ve funkci státního zástupce. Jedině v této pozici je totiž možné tyto zkušenosti a znalosti získat. Omezení okruhu možných kandidátů slouží zároveň jako prevence rizika nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na fungování státního zastupitelství tím, že nebude možné vybírat z řad všech právních profesionálů s jakýmkoliv pozadím,“ komentuje znění novely a pirátské priority Michálek.

Podle Pirátů bude změna zákona o státním zastupitelství zárukou pro občany, že státní zástupci postupují nestranně a objektivně. Zároveň v případě, že by se tak nedělo, budou existovat adekvátní opravné mechanismy.