Podle Ivana Bartoše, který vznik DIA předložil, je dnes digitalizace v Česku rozdrobená mezi resorty, chybí koordinované řízení a to má vznik DIA změnit. „Jako vláda jsme se zavázali, že chceme akcelerovat a posunout digitalizaci v naší zemi a zlepšit služby občanům. DIA pro to konečně položí potřebné základy. Ty doposud bohužel chyběly. Obdobnou instituci mají v mnoha jiných digitálně vyspělých zemích a volá po ní i naše odborná veřejnost. V zahraničí totiž jasně vidíme, že je koordinované řízení nutným předpokladem pro usnadnění života občanů a zefektivnění chodu úřadů,” uvedl Bartoš.

Zásadním tématem je pro Piráty kromě digitalizace také boj proti korupci, proto na Ministerstvu pro místní rozvoj připravili novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. „Nově bude platit, že pokud bude společnost v rámci koncernu odsouzena k zákazu účasti na veřejném tendru, nebude se moci na zakázce podílet, i když ji získá její sesterská společnost. Zlepší se i dohled u podlimitních veřejných zakázek. U nich zadavatel dosud nemá povinnost hledět na trestní minulost vybraného dodavatele, i kdyby byl odsouzen v závažných korupčních kauzách. To měníme,” popsal ministr pro místní rozvoj.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek k novele podává pozměňovací návrh, který zaručí, aby zakázky nemohly získávat společnosti, jejichž skutečným majitelem jsou například členové vlády: „Návrh jde cestou průhlednosti v hospodaření s veřejnými penězi. Politici musí skládat účty, aby měli důvěru veřejnosti. Navrhuji, aby vládní funkcionáři nebyli současně příjemci veřejných zakázek a aby to bylo jasně uvedeno v zákoně. Také navrhuji, aby firmy, které nemají řádně zveřejněné účetní výkazy, mohly být ze zadávacího řízení vyloučeny.”

Tématem tohoto sněmovního týdne bude i rozpočet pro tento rok a přehlasování veta prezidenta. „Je třeba zajistit finance pro pomoc občanům v krizi. Plně ovšem souhlasíme s nutností řešit i příjmovou stránku rozpočtu. Proto Piráti ostatně přišli už letos na jaře s mimořádnou solidární daní pro firmy s neočekávanými zisky v důsledku zdražování a války. Je ale otázka, zda prezidentovi spíše nevadí osekání peněz pro Lánskou oboru a tedy odsouzeného korupčníka pana Baláka. Veto je dle mého ze strany Hradu spíše takový záškodnický čin na efekt,” okomentoval Jakub Michálek.

Piráti představili také koaliční návrh na regulaci tzv. nikotinových sáčků, které jsou vysoce návykové a oblíbené především u dětí a mladistvých. „Není rozhodně správné, že nikotinové sáčky narozdíl od tabákových výrobků nepodléhají žádné regulaci. Sáčky sice neobsahují tabák, obsahují ale nikotin, kterého je uvnitř často mnohem více než v případě cigaret. Ten je silně návykový a zdraví škodlivý. Návrh, u kterého jsem spolu s dalšími koaličními partnery spolupředkladatelkou a který jde nyní na vládu, zavede omezení prodeje nikotinových sáčků lidem mladším 18 let. Věřím, že toto opatření projednáme co nejdříve,” představila návrh Klára Kocmanová s tím, že jej ještě doplní vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která omezí obsah nikotinu v nikotinových sáčcích a upraví vzhled obalů, aby nebyly pro mladistvé tolik lákavé.