Českou republiku už zase sužuje vlna veder. Piráti ji vnímají jako problém, který se dá aspoň zčásti řešit. Naší základní tezí je „Strom je klimatizační jednotka“. Proto chceme zlepšit systém ochrany zeleně ve městecha a prosadit vznik území divoké přírody, která budou otevřena lidem. Stromy a zeleň jsou totiž nejúčinnější bojovníci proti horku. V době veder zvlhčují a ochlazují vzduch a na rozdíl od umělé klimatizace nemají stromy žádné negativní vedlejší účinky, jako jsou prudké přechody mezi teplotami, suchý a nepřirozeně proudící vzduch atd. A jako bonus jsou stromy energeticky soběstačné.

Protože nechceme, aby stromů dále ubývalo, prosazujeme, aby kácení stromů, které je občas bohužel nezbytné, vždy kompenzovala adekvátní náhradní výsadba spolu se zajištěním péče o mladé dřeviny. Současná legislativa umožňuje silnou ochranu dřevin, úředníci si ale často vykládají zákon po svém. Kvalitní náhradní výsadba je nedostatečně využívaný nástroj, a tak stromy ve městě mizí. Pokud je náhradní výsadba předepsána, jsou často vysazovány podivné okrasné stromky, které ani v dospělosti nedosáhnou velké a bohaté koruny. Bohužel často dochází k odumření nových stromů z důvodů nedostatečné péče po výsadbě a finance vložené do výsadby dřevin přijdou na zmar. Požadujeme důslednější kontrolu a lepší péči o nové stromy.

Při plánování a revitalizací veřejných prostorů je, kromě zeleně, nutné zapojit také vodní prvky. Do parků, oddychových zón a ostatních veřejných prostor je třeba instalovat pítka, v rekreační zeleni upravit vodní plochy, které lze napájet pomocí dešťové vody, ale hlavně z pramenů. Prameny jsou v zastavěném území v současné době vnímané jako škodná, většinou jsou sváděny do kanalizace. To je jednoduše plýtvání. Piráti hledají a prosazují taková řešení, která jsou šetrná k lidem, přírodnímu prostředí i z pohledu finančních nákladů. Využívání přírodních zdrojů vody je jedno z opatření tohoto typu.

Rozpálené město významně ohrožuje naše zdraví. Přehřátí a nedostatek stínu v zeleni pod stromy způsobuje infarkty, mrtvice, potíže s dýcháním a kolabování z horka. Velmi ohroženou skupinou jsou starší občané nebo lidé nemocní, ale také malé děti v letním horku v kombinaci se smogem velmi trpí.

„Chceme města, kde se dobře žije, a k tomu patří i rekreační funkce měst. Je hodně obyvatel velkých měst, kteří před vedrem nemohou utéct mimo město do přírody, pro ně jsou zeleň a dostupné parky jediná možnost rekreace a odpočinku,“ říká Dana Balcarová, garantka Pirátského programu v oblasti životního prostředí a zastupitelka na Praze 9.

„Jak Ministerstvo životního prostředí tak například Hl. město Praha zpracovávají řadu strategií, koncepcí a politik, jejich prosazování se však pod různými tlaky rozpouští. Nedůslednost s jakou se kompetentní orgány realizaci konkrétních opatření proti letnímu horku věnují, je trestuhodná,“ uzavírá Balcarová.

Piráti mají připravené konkrétní kroky proti horku ve městech – Pusťte nás na ně

Pirátský programový bod životní prostřeníhttps://www.pirati.cz/program/psp2017/zivotni-prostredi/

<h3>Kontakty:</h3>
  • Dana Balcarová, garantka programu Životní prostředí České pirátské strany, dana.balcarova@pirati.cz, 732 103 330
  • Mikuláš Ferjenčík, vedoucí mediálního odboru Pirátů, 737 943 770