„Za Piráty jde o jeden z důležitých předvolebních slibů a k modernímu řízení financí pomocí revizí se zavázala ve svém programovém prohlášení celá vláda. Cílem je mít k dispozici nástroj, který bude dobrovolný, založený na spolupráci jednotlivých institucí a který umožní lépe vyhodnocovat efektivitu výdajů z veřejných peněz. Za projektem na Ministerstvu financí od začátků stojí náš náměstek Jiří Valenta, který vybudoval tým odborníků, jež bude mít zpětné hodnocení výdajů na starost, na Ministerstvu kultury působí pirátský náměstek Ondřej Chrást, který se bude na dnes schváleném projektu podílet,“ uvedl předseda Pirátů, vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Jak vysvětluje náměstek ministra kultury Ondřej Chrást (Piráti), který je ministrem Martinem Baxou pověřen řízením reformy a digitalizace dotačního systému, cílem této konkrétní revize výdajů je zejména posouzení efektivity stávající dotační politiky v oblasti kultury, a to zejména z hlediska formulace cílů dotací a podpory. Do reformy dotací se zapojují všechny odbory ministerstva i tým příspěvkové organizace NIPOS, který má ve svých řadách metodologické odborníky a analytiky. Jedná o společnou práci a společný pracovní tým složený ze členů Ministerstva financí a Ministerstva kultury.

„Společný pracovní tým, do kterého se zapojí všechny složky Ministerstva kultury, se zaměří na otázku efektivity současné dotační politiky a navrhne kroky k její případné reformě. Oblast kultury je dost specifická a není možné bez dalších vstupních údajů provést standardní analýzu, protože kulturní statky nelze zpravidla vyčíslit finanční hodnotou. Přesto stát nesmí rezignovat na pojmenování cílů své kulturní politiky. Je tudíž potřeba hledat jiné vhodné způsoby, jak formulovat cíle a očekávání dotační politiky, s čímž právě pomůže dedikovaný pracovní tým obou ministerstev ve spolupráci s experty z OECD,“ okomentoval společný projekt a rozhodnutí vlády náměstek Ondřej Chrást (Piráti).

Pirátský náměstek ministra financí Jiří Valenta upozorňuje, že oproti finanční kontrole se systém revize výdajů nesoustředí na formální znaky zákonnosti, ale jednotlivé revize se zaměřují skutečně na efektivitu a účelnost výdajů – tedy zda jsou peníze alokovány do prioritních oblastí, přináší skutečnou přidanou hodnotu a plní zamýšlený smysl a účel.

„V době napjatých veřejných rozpočtů a deficitního státního rozpočtu je nutné otázku hodnoty za peníze a efektivity veřejných financí zkoumat obzvlášť pečlivě, nikoliv jen dělat tupé škrty. Zároveň věříme, že moderní metody řízení veřejných financí, které jsou doporučovány ze strany Evropské Komise i OECD je nutné aktivně rozvíjet. Součástí revize budou i doporučení a návrhy, jimiž se efektivita zvyšuje, nejde tedy jen o to říkat, co je špatně, ale aktivně se správou peněz pomoci,“ vysvětlil pirátský náměstek ministra financí Jiří Valenta s tím, že revize výdajů jsou v zahraničí široce používaný nástroj manažerského řízení veřejných financí.