Za výkon funkce ministra či ministryně vždy plně zodpovídá strana, která má určitý resort v gesci a dotyčného politika na něj nominovala. Stejně tak předseda vlády. Pokud se kolem působení daného člena kabinetu nicméně objevují problematické informace, které mají potenciál závažně ohrozit důvěru občanů ve stát, spravedlnost i celou vládu, tedy se dotýkají všech, je na místě na věc upozornit. A vyzvat i za nás koaliční partnery k řešení, za něž nesou ostatně reálně odpovědnost,“ nastínila předkladatelka usnesení europoslankyně Markéta Gregorová. 

Podle ní současná vláda drží svůj kredit a pozici mimo jiné díky tomu, že odmítla politický styl oligarchy Babiše a zaručila se za navrácení demokratické kredibility naší zemi. Pokud o tuto důvěru občanů vláda přijde, dává všanc i samotnou demokracii.

„Kolem ministra spravedlnosti Pavla Blažka se již dlouho ve spojitosti s prošetřováním bytové kauzy v Brně objevuje řada kontroverzí, na což jsme i v minulosti za Piráty reagovali. Pavel Blažek mimo jiné opakovaně žádal od žalobců informace z živé kauzy, na což má sice za určitých pevně daných zákonných podmínek jako ministr právo. Zde je ale problém v tom, že v kauze figurují i jeho spolustraníci a podle novinářů je prověřovaný i ministr sám, čímž se dostává do střetu zájmů. Část žádostí navíc zdůvodňoval interpelacemi poslanců ze stran zapojených do této kauzy, včetně ODS, a mohly tak působit dojmem účelovosti a politického tlaku na státní zástupce. Proti tomu jsme se za Piráty vymezili, poslanecký klub s panem ministrem vyjednal, aby se už situaci neopakovala. A prosadil některá právní zlepšení pro odpolitizování státních zástupců. Bohužel přetrvá i nadále řada sporných otázek a pochybností, na což usnesení reaguje,“ popsala Gregorová.

„Piráti proti střetu zájmů vystupovali, když byli v opozici, a stejně tak proti němu vystupují i v koalici. Důvěryhodnost vlády na poli boje proti korupci je důležitá. Finální rozhodnutí nakonec leží na panu premiéru Fialovi. Ten musí vyhodnotit, jestli má Pavel Blažek na ministerstvu setrvat, nebo ne. Či zajistit, aby podezření dostatečně vysvětlil a učinil opatření ke snížení rizik plynoucích ze střetu zájmů. Za Piráty je naše pozice jasná,“ uvedla europoslankyně.

Na usnesení reagoval i předseda Pirátů Ivan Bartoš: „Za Piráty jsme se v minulosti vždy ozvali, když nějaká kauza ohrožovala důvěryhodnost vlády, ať už podezřelé kontakty tehdejšího ministra Petra Gazdíka či někdejšího šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka. Stejně tak jsme učinili konkrétní kroky ve věci působení ministra Blažka v otázce brněnských bytů. Náš předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek interpeloval pana ministra Blažka, aby vysvětlil svůj možný střet zájmů i proč o informace k vyšetřování živého případu v Brně žádal. K této věci jsme panu ministrovi Blažkovi položili řadu otázek a následně s ním jednal náš poslanecký klub. Bylo sjednáno, že se do budoucna už nikdy nebudou opakovat případy, kdy šly na státní zástupce dopisy od poslanců přes ministra, které mohly budit dojem politického tlaku. Prosadili jsme také novelu, která napomůže k odpolitizování a větší nezávislosti státních zástupců.

Nicméně podle něj stále ve veřejném prostoru přetrvávají pochybnosti ve vztahu k brněnské kauze, což usnesením strana reflektuje. „Členové jen potvrdili, jak vnímají situaci okolo pana Blažka aktivní lidé, kteří politiku sledují. Jsem připraven v rámci možností, které jako Piráti máme, napomoci k řešení situace. O což jsme se jako poslanecký klub ostatně zasazovali také v minulosti. Primárně to však leží na panu premiérovi a ODS, která má daný resort i personálie v gesci a garantuje jejich fungování. Závěry z jednání Pirátů bych chtěl prodiskutovat s premiérem Petrem Fialou, ostatně se na mě s tímto obrátily i významné protikorupční organizace,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.