Praha, 21. února 2018 – Menšinová vláda v demisi navrhuje prostřednictvím ministryně financí Aleny Schillerové změny v daňovém systému. Návrh počítá se zavedením dvou sazeb daně ve výši 19 % a 23 % počítaných z hrubé mzdy. Ty by měly nahradit současnou 15% sazbu počítanou ze superhrubé mzdy i vyšší sazbu se 7% solidární přirážkou pro zaměstnance s příjmy nad čtyřnásobkem průměrné mzdy. Piráti odmítají pouhé úpravy současného komplikovaného daňového systému a chtějí celkově srozumitelnější výpočet daní. O daňových změnách jsou připraveni jednat.

„Zdanění práce je v Česku příliš vysoké. Proto podporujeme snížení zdanění práce zejména pro střední vrstvy a nízkopříjmové skupiny. Na současném návrhu však budou nejvíc profitovat vysokopříjmové skupiny, navíc se tím daňový systém jen dál komplikuje. Přitom je jen kosmetickou změnou v porovnání s pirátským návrhem na jednu daň,” říká k novému návrhu Hnutí ANO předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, spoluautor daňové reformy Pirátů.

Piráti nepovažují za nutné snižovat daně vysokopříjmovým skupinám, které by dle návrhu ušetřily nejvíce. Krom toho návrh zavádí možnost OSVČ odečíst si od základu daně tři čtvrtiny zaplaceného pojistného. Navržené změny by znamenaly výpadek z rozpočtu ve výši 28 miliard Kč. Ty zůstanou v peněženkách daňových poplatníků.

Za vhodné Piráti nepovažují ani zrušení výpočtu ze superhrubé mzdy, protože tím stát opětovně občanům zakryje, kolik peněz ve skutečnosti inkasuje na daních a pojistném: „Piráti budou v jednání o daňovém balíčku prosazovat razantní zjednodušení, a to jednu daň z příjmu zahrnující všech šest daní a odvodů. Jasně a transparentně lidé uvidí, kolik platí na provoz státu,“ uzavírá aktuální téma Jakub Michálek.

ANO v daňovém balíčku ministryně Schillerové navrhuje následující změny:

 • Snížení daní pro zaměstnance zavedením dvou základních sazeb z daně ve výši 19 % a 23 % z hrubé mzdy, které nahradí dosavadní daň 15 % počítanou ze superhrubé mzdy a druhou vyšší sazbou se „solidární“ přirážkou 7 %.
 • Zůstává zachováno, že vyšší sazbu daně platí osoby s příjmem nad 4násobek průměrné mzdy (nad 116 tis. Kč hrubého měsíčně).
 • Z návrhu ANO budou nejvíce profitovat vysokopříjmové skupiny. Zaměstnanec se mzdou 20 000 Kč ušetří dvoustovku, zaměstnanec se mzdou 200 000 měsíčně ušetří dva tisíce za měsíc.
 • Zavádí se možnost OSVČ odečíst si od základu daně ¾ zaplaceného pojistného
 • Dorovnají se daně z pronájmu ze současných 15 % na základní sazbu 19, resp. 23 %, kterou platí ostatní poplatníci. Podle ministerstva se tak celkové daně zvýší 2 % poplatníků.
 • Vzhledem k zanedbatelnému počtu poplatníků nebude mít zvýšení významný dopad na zvýšení nájmů.
 • Celkový výpadek příjmů státního rozpočtu má být 28 miliard.

Piráti podporují snížení daní z příjmu, a to zejména pro střední vrstvy a nízkopříjmové skupiny. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že Česko má příliš vysoké zdanění práce. Jako konstruktivní opozice jsme připraveni dále jednat jak o daňovém balíčku a tak o případných pozměňovacích návrzích, které chceme podat.

Teze Pirátů k dalšímu jednání o daňovém balíčku:

 • Daně u vysokopříjmových skupin (nad 116 tis. Kč hrubého měsíčně) není podle nás nutné snižovat tak drasticky (z návrhu ANO profitují zejména vysokopříjmové skupiny). Vyšší sazba by mohla být původně navrhovaných 24 %.
 • Zrušení superhrubé mzdy považujeme za krok špatným směrem, protože stát bude zase lidem zastírat, kolik peněz za ně ve skutečnosti jde celkem státu na daních a pojistném. Tato změna je nicméně čistě administrativní.
 • Už tak komplikovaný daňový systém se dále komplikuje odpočtem procentuální částky pro živnostníky. To je problém a budeme hledat možnosti zjednodušení.

Piráti budou v jednání o daňovém balíčku prosazovat razantní zjednodušení, a to jednu daň z příjmu, která by zahrnula všech 6 daní a odvodů do jedné daně. Jasně a transparentně by tak lidé viděli, kolik platí na provoz státu.

V rámci této jedné daně může být i více pásem a sazeb, ale nebude už nutné zvlášť počítat pojistné a odvody. Oproti Pirátskému návrhu na jednu daň z příjmu je návrh ANO kosmetickou změnou, která daňový systém dále komplikuje.

<h3>Kontaktní osoba</h3>
 • Jakub Michálek
 • Předseda poslaneckého klubu Pirátů
 • 775 978 550