„Rodinné farmy u nás hospodaří na výrazně menší rozloze než v zahraničí, kde produkují většinu potravin a zároveň pečují o krajinu, přispívají k rozvoji venkova, ochraně životního prostředí i generační obměně. U nás jsou ale naopak často jediným typem subjektu, který je schopen zvládnout všechny byrokratické požadavky spojené s čerpáním složitých investičních dotací velké agropodniky. Ty tak mají oproti rodinným hospodářstvím zvýhodněné postavení. To musíme změnit,“ uvedla pirátská poslankyně Klára Kocmanová, která se kromě jiného v Poslanecké sněmovně zabývá agendou životního prostředí a prosazuje také lepší podmínky pro život zvířat.

„Rodinné zemědělské hospodaření je v Evropě běžné, u nás bylo historicky potlačeno. Chtěli jsme vyjít vstříc požadavkům menších zemědělců, našli jsme shodu s Asociací soukromého zemědělství České republiky a nyní i s koaličními partnery, podrobnosti budeme dále dojednávat, chceme najít podporu pro všechny parametry a následně pak jako novelu zákona o zemědělství předložit,“ nastínil pirátský náměstek ministra zemědělství Martin Daďourek, který se návrhem na ministerstvu zabývá a vede potřebná jednání.

Pirátský návrh reflektuje evropské předpisy a počítá konkrétně s tím, že institut rodinného zemědělského hospodaření umožní vstup rodinných příslušníků do rodinného podniku a jejich majetkové propojení. To jim umožní za jasně daných podmínek vystupovat jednotně. Kromě výhod, které jim to přinese v oblasti státní zemědělské politiky i při jednání s odběrateli, bude jejich nová pozice výhodná pro jejich okolí, pro Česko i pro celou Evropu. Stát tak změnou legislativy přispěje k zaměstnanosti na venkově, podpoří lokální vazby a potřeby místních obyvatel, udržitelné hospodaření s půdou a krajinou, podporu všestranně kvalifikovaných mladých lidí se zájmem o zemědělství a přispěje také ke stabilizaci zemědělské produkce v celé Evropské unii.

„Dnes je to tak, že členové rodiny typicky podnikají každý sám za sebe. Návrh počítá s tím, že rodinní příslušníci budou sdružení a jeden z nich zastoupí celé hospodářství, které tak bude moci vystupovat směrem ven na trhu i vůči státu. To je přínosné jak pro samotnou rodinu, tak pro stát a celou společnost, protože tím podpoříme udržitelné a z generace na generaci předávané hospodářství lidí, kteří mají vztah k půdě,“ upřesnil Daďourek.

Piráti s koaličními partnery došli k předběžné shodě na několika parametrech, například na tom, že rodinné hospodářství musí naplňovat definici mikropodniku, musí mít jednoho správce, který žije v blízkosti obhospodařovaných pozemků a každá jedna konkrétní fyzická osoba se může podílet pouze na jednom rodinném hospodářství. Ve většině obecných pravidel se bude rodinné zemědělské hospodářství řídit Občanským zákoníkem, aby bylo zákonné vymezení co nejjednodušší a funkční.