Praha, 3. února 2020 – Dnes se poprvé sešla pracovní skupina řešící problematiku zneužívání seniorů založená poslankyní Monikou Červíčkovou, jejímiž členy jsou za Piráty poslanci Olga Richterová a Tomáš Martínek. Cílem skupiny je přitáhnout pozornost ke starostem, jež po celé republice řeší senioři. Z odborné diskuze by mohly vyplynout i věcné návrhy změn legislativy. Členy skupiny jsou celkem tři poslanci, dva senátoři a zástupci odborné veřejnosti. Pozvánka do skupiny byla zaslána širokému politickému spektru.

„Chci navázat na velmi kvalitní zprávu ze systematických návštěv léčeben dlouhodobě nemocných obsahující konkrétní doporučení pro Ministerstvo zdravotnictví, a další návrhy veřejného ochránce práv, které zamítla bez přesvědčivého odůvodnění vláda. Dále chci skrze skupinu upozornit na kolaps v lékařské posudkové službě – několik tisíc posudků je totiž v mnohaměsíčním i ročním zpoždění a zejména přiznávání příspěvku na péči se seniorů a jejich blízkých týká velmi. Ministerstvo práce a sociálních věcí přitom nezavádí ani sdílené úložiště na lékařské posudky. Nakonec jsem na jednání zdůraznila, že řada negativních jevů spjatých s velkými pobytovými zařízeními tkví v tom, že se tam lidé ocitají v situaci, kdy nemají jinou možnost. Téma samostatného seniorského bydlení a nedostupnosti služeb péče či asistence v některých regionech nebo o svátcích a o víkendu je tedy klíčové. Shodli jsme se, že na příštím jednání skupiny představím skotské pojetí legislativní úpravy bydlení a možnosti, co si z ní vzít pro Česko,” okomentovala místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

„Na setkání skupiny jsem zmínil problematiku, kdy mohou takzvaní šmejdi zneužít důvěřivosti seniorů. Upozornil jsem mimo jiné na legislativně neukotvený finanční produkt zpětných hypoték, který cílí primárně na seniory. V tomto případě je vhodné zvážit možnosti změny regulační legislativy nebo zvýšení finanční gramotnosti, aby senioři znali rizika daného produktu. V některých případech by mohli přijít o nemovitost i slíbené prostředky - například při úpadku společnosti. Dále jsem také zdůraznil potřebu zlepšení mediální gramotnosti a kritického myšlení, aby lidé nenaletěli podvodníkům, kteří je straší nesmysly, že je politici chtějí připravit o řidičské průkazy nebo volební právo a podobně. Základem je vysvětlit, že informace v řetězovém e-mailu nemusí být pravdivá jen proto, že jim e-mail přeposlal známý,” uvedl pirátský poslanec Tomáš Martínek. Tématu se skupina bude věnovat na jednom z dalších jednání.