Jihlava, 21. května 2018 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš se z pozice předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj zúčastnil semináře o eGovernmentu v Jihlavě. Doprovodil ho i pirátský šéf podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant. Hlavními tématy akce pořádané Radou vlády pro informační společnost spolu s Komisí IT při Asociaci krajů ČR, byly projekty Digitální Česko, eIdentita nebo připravovaný Portál občana.

Ambicí Digitálního Česka je komplexní pojetí digitalizace ČR, na které se budou podílet zainteresovaná ministerstva a další relevantní instituce. Koncept zastřešuje vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Reportu o stavu přípravy a plánované realizace byla věnována úvodní část semináře. Plán na Digitální Česko má být v nejbližší době předložen vládě za účelem potvrzení strategie, ale i získání patřičné finanční podpory. Vedle toho se blíží spuštění Portálu občana, ke kterému dojde na začátku července tohoto roku. Do systému se budou moci lidé přihlásit přes datovou schránku nebo elektronickou občanku a zajistit si pro svou potřebu například výpis z katastru nemovitostí nebo zjistit aktuální vyměření důchodu.

„To jsou všechno bezpochyby pozitivní změny. Otázkou však je, jak budou zvládnuty a zda se zapojí ústřední instituce. Právě v jejich neaktivitě vidím velkou hrozbu. Pokud se totiž jednotlivé úřady do projektu nezapojí, nebude možné využít potenciál naplno. Dokud zde kromě vůle nebude i garance, že jednotlivá ministerstva své agendy sjednotí na jedno místo, bude se stále muset občan pro řešení svých běžných úkonů obracet a pátrat na stránkách ministerstev a úřadů. Digitální Česko určuje dobrý směr a jsem rád, že se můžeme na konceptu aktivně podílet, chybí tu ale zatím jakákoliv páka, která součinnost zaručí. Tou je například i potřebná přívětivá legislativa,” uvedl Bartoš na adresu projektů.

„V současnosti český eGovernment žene kupředu téměř výhradně Evropská legislativa. Díky ní budeme mít jednotné identity. Jediným českým projektem s většími ambicemi je právě Portál občana, který sjednotí již poskytované služby. Díky tomu bude větší šance, že občané sami zvolí digitální formu komunikace. Dnes je totiž realita opačná – na mnohých úřadech je digitální cesta velmi upozaděna,” zmínil Profant.

Digitalizace státní správy je jedním z prioritních témat Pirátů. „Elektronizaci chápou Piráti jako zjednodušení služeb pro občany, musí se tedy primárně řídit potřebami občanů, nikoliv jednotlivých resortů a úřadů. Rozhodně nechceme, aby si stát vynucoval metody, které lidé nechtějí anebo neumějí používat. Komplexní převod agend pouze do online podoby není žádoucí. Nové věci by měly být zamýšleny vždy pro digitální svět, ale musí k nim existovat i papírová alternativa. To jsme viděli v případě eReceptů, jejichž zavádění znamenalo akorát ukončení praxe starších lékařů. Byla to další rána českému zdravotnictví, kterému personál dlouhodobě chybí. Uživatelská přívětivost je proto u všech chystaných projektů zcela zásadní,” doplnil Bartoš.

Problematikou eGovernmentu se zabývá právě Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jeho členové se v minulém týdnu v čele s Bartošem účastnili služebního výjezdu do Spojeného království, jehož předmětem byla právě digitalizace veřejné správy.