Brusel, 18. června 2020 - Evropský parlament právě schválil rezoluci ke znovuotevření trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli zneužití evropských dotací a o potenciálním střetu zájmů, a to drtivým poměrem 510:53 (101 europoslanců se zdrželo). Rezoluce odsuzuje zneužívání dotací a jasně stanovuje, co by jak Komise, Rada tak česká vláda měli udělat. Je tak symbolickým milníkem několikaletého úsilí Pirátů o vyřešení střetu zájmu českého premiéra.

„Přijetí dnešní rezoluce je vyjádřením shody napříč evropskými zeměmi a politickými rodinami, že společné prostředky nesmějí být čerpány těmi, co o nich sami rozhodují. Tento princip je nyní obzvláště důležitý, protože Evropská rada diskutuje rámcový rozpočet Evropské unie na následujících 7 let a fondy na obnovu po hospodářské krizi. Babišův střet zájmů je třeba ukončit, abychom se všichni mohli soustředit na důležitější témata jakou jsou modernizace evropského hospodářství, digitalizace a čistý průmysl,“ uvedl pirátský europoslanec a člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu Mikuláš Peksa.

Rezoluce však není jen obecným odsouzením principu střetu zájmu, ukládá také evropským institucím a České republice velmi jasné úkoly. Z těch, co se týkají vlády jsou to zejména požadavky:

  • aby česká vláda zajistila spravedlivé a vyvážené rozdělení finančních prostředků EU

  • aby česká finanční spráa a FAÚ (Finanční analytický úřad podřízený ministerstvu financí – pozn. red.), zaujaly aktivnější přístup v boji proti daňovým zločinům, podvodům a korupci

  • aby vláda zvýšila své úsilí o dosažení rozpočtové transparentnosti tím, že zajistí, aby příslušné údaje o postupech zadávání veřejných zakázek a (samotného) zadávání veřejných zakázek byly snadno a volně přístupné široké veřejnosti

  • aby příslušné české orgány zavedly tzv. křížové kontroly, které zajistí účinnou prevenci a odhalování střetu zájmů v České republice

  • aby české orgány, aby tyto systémové nedostatky neprodleně vyřešily, zejména požadavkem na ověřitelné prohlášení o střetu zájmů; přičemž veřejní činitelé poskytují seznam svých příslušných finančních zájmů

  • aby NKÚ začal provádět kontroly konečných beneficientů na místě

  • aby české úřady neprodleně informovaly evropské instituce o průběhu trestního vyšetřování v kauze Čapí hnízdo

„Rezoluce opět konstatuje, že premiér kontroluje holding Agrofert a přitom má zároveň vliv na rozdělování evropských peněz v Česku, což ”zpochybňuje nezávislý a objektivní výkon jeho funkce”. V souvislosti s výsledkem auditů EK o střetu zájmů, by se měl podle europoslanců premiér buď vzdát veřejných funkcí, zbavit veškerého spojení s Agrofertem nebo by firma neměla přijímat evropské peníze,“ uvedl předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.