V roce 2020 zastupitelstvo města Chrast schválilo záměr privatizace bytů včetně odhadních cen. Odhadní ceny schválené zastupitelstvem se pohybovaly nejčastěji mezi 500 tisíci a milionem korun, ačkoliv tehdejší tržní ceny byly na jiné, mnohem vyšší úrovni. Jeden z bytů byl například ohodnocen na 470 tisíc korun. Za pouhých 15 měsíců od stanovení ceny se přitom prodal za 2,15 milionu. Jednu z nemovitostí získal i Miroslav Vokál, který v době privatizace bytů vykonával funkci radního zvoleného za hnutí ANO. Touto cestou nabyl byt 3+1 o ploše 82,3 m2 celkově za cenu cca milion korun. Pan Vokál je současně vysoce postaveným příslušníkem Policie ČR, což je patrně důvodem, proč se případem zabývá i GIBS.

„Je zcela nepřijatelné, aby se tímto způsobem rozprodávaly městské nemovitosti, zatímco mají běžní lidé problém sehnat byt. Pokud by město prodalo byty za tržní cenu, anebo za cenu s přiměřenou slevou, mohlo by ze získaných prostředků postavit nové byty pro ty, kteří je opravdu potřebují. Městské byty skutečně lze prodat se slevou například 20 % současným nájemcům, nicméně takový zvýhodněný prodej má přísná pravidla a rozhodně nelze takový byt obratem pronajmout či dokonce přeprodat. V tomto případě se žádné slevy oficiálně neposkytovaly a představitelé vedení města patrně doufali, že si těchto třetinových cen nikdo nevšimne. Jsem přesvědčena, že velkou roli zde hrál fakt, že o byty měly zájem osoby spjaté s úřadem města. Jinak si neumím vysvětlit, proč se k prodeji vyčlenily právě tyto byty, které byly předchozím vedením města rekonstruovány,” uvedla pirátská zastupitelka Pardubického kraje Andrea Linhartová.

„Po prostudování kupních smluv se rozhodně nedivím, že GIBS provádí úkony trestního řízení. Městský majetek nelze prodávat za libovolnou cenu a zákon je zde nekompromisní. Například odhad ceny jednoho z bytů, který si zastupitelstvo schválilo v roce 2020, byl 822 tisíc korun. V tomto roce se tento byt nabízí za 2,46 milionů korun. Ovšem už i tehdy se na stejné ulici a ve stejné době prodávaly byty mezi soukromými osobami za mnohem vyšší ceny. Dle mého názoru je tedy třeba objasnit, jak se podivné odhady cen městských bytů stanovovaly. Naši analýzu této kauzy opíráme o velký počet dokumentů získaných z katastru nemovitosti a rovněž o znalosti místních Pirátů. Plánuji kriminalistům předat další podklady,” popsal analytik Pirátů Janusz Konieczny.