Praha, 25. října 2022 – Krajský soud v Ostravě dnes rozhodl o opakování voleb v obci Hrčava na základě závažných důkazů, které shromáždil analytický tým Pirátů ve spolupráci s místním sdružením SNK Hyrčovjané. Vyskytly se zde před volbami případy účelového nahlašování osob s exekucemi do rozpadlé nemovitosti v lese. Piráti získali rovněž klíčovou nahrávku dokládající tuto nezákonnou činnost a podali v této věci trestní oznámení. Ačkoliv nálezy Ústavního soudu jasně uvádějí, že nelze připustit hlasování účelově nahlášených osob, praxe bohužel pokulhává. Proto Piráti otevírají diskusi o legislativním řešení tohoto závažného problému.

Protikorupční analytický tým Pirátů zmapoval podezřelé případy stěhování voličů v letošních komunálních volbách, které mohly souviset se snahou ovlivnit hlasování. Podezření na účelové stěhování voličů se letos objevilo například v Moldavě, Čestlicích, Hrčavě, kde bylo i soudně potvrzeno, a celé řadě dalších míst.

V těchto případech jde o zneužívání těžké sociální situace některých občanů, kteří si za příslib nebo drobný zisk nechávají účelové přehlásit bydliště. Pomocí hlasů těchto osob následně dochází zájmovými skupinami k ovládnutí malé obce, kde má každý hlas velkou váhu.

Pravděpodobně poprvé se volby z tohoto důvodu opakovaly v roce 2011 v Karlově Studánce, kde před volbami získalo trvalé bydliště přes 30 osob v malém hotelovém bytě. „Lidem v nouzi je nutné pomáhat, a nikoliv jejich tíživou situaci zneužívat. Je to lidsky nedůstojné a hanebné. Navíc zdánlivě malá obec může mít velký majetek a ovládnutí obce ze strany různých finančních a zájmových skupin může způsobit nedozírné škody. Z tohoto důvodu tímto otevírám debatu o nalezení legislativního řešení,” komentuje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Pirátů Olga Richterová.

„Podrobně jsme zmapovali podezřelé stěhování voličů v obci Hrčava. Do rozpadlé chatrče, vlastněné tamějším lídrem kandidátky Markem Sikorou, se přihlásily osoby, které čelily exekučním řízením a potýkaly se s vážnými finančními a sociálními problémy. Jedna z těchto osob mi vysvětlila, že Marek Sikora a jeho otec mu slíbili, že darem získá podíl v tomto objektu. Ten jim byl přislíben zdarma a v moderní zrekonstruované podobě. Dotyčná osoba slibu uvěřila a dodala, že podíl na nemovitosti měly získat i další nahlášené osoby. Soud dnes konstatoval, že minimálně čtyři osoby neměly být připuštěny k volbám a jejich hlasy volby rozhodly. Proto se budou opakovat. V této věci jsem pořídil pro soud důkazní nahrávku, která dokládá, že tyto osoby se voleb zúčastnily výměnou za příslib majetkového prospěchu. Občané Hrčavy nás požádali o pomoc, a proto jsem pro jejich nezávislou kandidátku zpracoval návrh na přezkum voleb včetně následného doplnění,” říká protikorupční analytik Pirátů Janusz Konieczny.

„Podezření na účelové stěhování voličů jsme řešili rovněž v obci Čestlice a nechceme, aby téma do dalších voleb vyšumělo. Ústavní soud sice již v této věci rozhodl, ale právní předpisy věc uspokojivě neřeší a obce si nejsou jisté, jak postupovat – zda je možné účelově přihlášené kandidáty z volebních systémů vyškrtávat či nikoli. Taktéž je vhodné, aby tyto problematické případy mohl posoudit soud již před volbami a ušetřily se tak náklady spjaté s organizací nových voleb. A samozřejmě je nutné upřesnit, jaké znaky má nezákonné účelové stěhování voličů, které může být vyhodnoceno i jako trestný čin,” uvádí zastupitel Čestlic Matouš Vanča.