Praha, 10. března 2020 – Před pokračující 41. schůzí Poslanecké sněmovny PČR se Piráti vyjádřili k opatřením proti nákaze koronavirem, k zákonu o lobbingu a navrhovaným úpravám Pirátů nebo k očekávané volbě členů mediálních rad, která proběhne v tomto týdnu.

Poslanec Petr Třešňák, člen zdravotního výboru se vyjádřil k aktuálnímu tématu karantény a viru COVID-19: „Šíření viru v Itálii ukazuje závažnost problému, nepodchytí-li se včas. Nepovažujeme toto za politické téma, ale chceme maximálně dbát rad hygieniků a odborníků. K dnešnímu dni se jednotlivé kroky jeví jako opodstatněné. Vnímáme ale i negativní dopad, který opatření mohou mít pro organizátory akcí, rodiče, osoby výdělečně činné, zaměstnance i zaměstnavatele. Nemá smysl podporovat paniku, na stranu druhou nelze opatření bagatelizovat.“

Předseda Pirátů Ivan Bartoš doplnil Třešňáka dalšími informacemi: „Někomu se opatření mohou zdát drastická, nicméně počítám s tím, že vychází z doporučení hygieniků. Na schůzce s Vládou ČR mi ministr školství Robert Plaga slíbil, že bude s hygienou probírat možnost a metodologii pro případné organizování odlehčovacích dětských skupin ulevujících rodičům, kteří nemohou s dětmi zůstat doma nebo je svěřit do péče příbuzným. O vývoji se budeme navzájem informovat. Co se týče programu Sněmovny, je zde důležitý zákon o lobbingu, který má omezit prorůstání politiky a byznysu. Zákon bychom chtěli rozšířit i mimo oblast tvorby legislativy ve Sněmovně, a to do komunální úrovně i na oblast personální nebo veřejných zakázek, což současný vládní návrh nereflektuje. Zároveň chceme i kratší lhůtu pro zveřejňování reportů o lobbingu podobně, jako používají nyní Piráti.“

Místopředseda volebního výboru Tomáš Martínek poté komentoval nadcházející volbu členů mediálních rad: „Budeme volit kandidáty s vysokou odborností i morálním kreditem. Považuji za vhodné inspirovat se výsledky hlasování na volebním výboru, které mohou naznačit to, kteří kandidáti jsou nadstraničtí. V případě některých uchazečů máme pochybnosti o plnohodnotném naplnění zákona o ČT. Jedná se zejména o to, že člen rady nesmí být členem politické strany, vystupovat jejich jménem nebo působit v jejich prospěch. Členové mediálních rad mají být nestranní a nezávislí, aby nesloužili pro možné snahy ovládnout veřejnoprávní médium k soukromým zájmům jednotlivce. Apeluji proto, aby poslanci volili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Jan Lipavský, místopředseda Výboru pro obranu, se vyjádřil k plánovanému bodu o vzniku stálé komise pro hybridní hrozby: „Na čtvrtek je zařazen bod o vzniku Stálé komise pro hybridní hrozby, pro jejíž vznik budeme hlasovat. Jak v současnosti vidíme, týká se agenda nejenom zahraničního vlivu, ale i falešných informací o nákaze koronavirem. Komise se může zabývat i připraveností a strategickou komunikací v těchto krizových případech.“

Poslanec Ondřej Profant v závěru výstupu doplnil informaci k očekávanému zákonu o matrikách: „K zákonu za Pirátskou stranu předložíme návrh, aby každá žena měla svobodu volby, zda má být u jejího příjmení používána přechýlená koncovka -ová, či nikoliv. Dále navrhneme zjednodušení svatebních obřadů na malých obcích nebo v malých městských částech tak, aby bylo možné oddávat i bez přítomnosti matrikáře či matrikářky, stejně jako už dnes u církevních obřadů.“