Pirátská strana považuje připravovanou novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu za krok správným směrem, neboť každá změna současného neudržitelného stavu je žádoucí. Dnes jsou média zcela ovládána vládnoucí garniturou, což je dáno nedostatečnou kontrolou a špatným řízením, vyplývajícím ze současného zákona. Piráti považují vliv politiků na média za problém, který je nutné urychleně řešit a vrátit tak veřejnoprávním médiím jejich nezávislost a důvěryhodnost. Jedině takové sdělovací prostředky veřejné služby podporují demokracii a jsou obranou proti dezinformacím.

Návrh novely zákona připravila skupina poslanců v čele s Martinem Komárkem (ANO) a ještě není v prvním čtení. Cílem je změna dosavadní praxe, kde veřejnoprávní média řídí a kontrolují mediální rady, jejichž obsazení odpovídá aktuálnímu složení Poslanecké sněmovny dle zásady "vítěz bere vše". Piráti plně podporují snahu změnit tento stav. Vítají i neutrální stanovisko vlády, některé vládní výhrady považují za oprávněné, jiné spíše za obstrukční. V každém případě by nebylo žádoucí, aby zákon neprošel kvůli dílčím neshodám. Náprava současného stavu je prioritou.

Za ohnisko možných problémů považují Piráti klíč k obsazování mediálních rad. Prosazují vizi, že organizace, které vysílají své zástupce do rad, musí být doplněny zástupci napříč politickým spektrem. Každá politická strana, která by v posledních volbách do Poslanecké sněmovny získala více než 3 % hlasů, by v Radě měla jednoho zástupce. Toto kritérium je jasné a spravedlivé a brání různým zákulisním dohodám. Politické strany, které dosáhnou této hranice, dostávají od státu příspěvek na svou činnost, mohou proto ze svého středu vybrat dostatečně odborně erudovanou osobu, která si průběžně zvyšuje svou kvalifikaci i za možného přispění své strany.

Teprve zbytek rady by tvořili zástupci nepolitických organizací s dlouhou tradicí a dobrou pověstí. V této věci spolu pirátský i poslanecký návrh korespondují. Je pak již jen technikálií, zdali bude mandát v radě vázán na osobu, nebo na organizaci, která ji vyslala. Jedna z vládních námitek proti návrhu zákona spočívala právě v takové maličkosti, která může být, stejně jako i mnohé další, vyřešena podzákonnou normou.

Hlavní změny, které zavádí novela zákona o ČT a ČRO v souladu s postojem Pirátů:

  • Posílení kontrolní funkce rady vůči médiu, zejména finančních toků z veřejných peněz.
  • Výrazné zmenšení vlivu momentálně vládnoucích politiků na činnost médií.
  • Zvýšení důvěryhodnosti médií v očích široké veřejnosti.
  • Místo v Radě přestane být "trafikou" s platem 48 tisíc za 3 hodiny práce měsíčně, ale stane se prestižním postem pro osobnosti, které mají zájem zlepšit úroveň médií veřejné služby.

Piráti se značným znepokojením vnímají nedostatky současné legislativy, které vedou k zásadním vadám fungování médií veřejné služby:

  • Netransparentní finanční toky a nehospodárné využití peněz koncesionářů.
  • Neobjektivní zpravodajství vycházející vstříc vládnoucí garnituře.
  • Nemožnost objektivní kontroly, rady nemohou zadávat odborné a nezávislé analýzy vysílání.
  • Koncesionářské poplatky jsou zcela asociální formou daně z hlavy.

Roman Kučera, garant pro svobodu projevu, vysvětluje problém legislativy veřejnoprávních médií: "Současný zákon je zastaralý a vznikal v době porevolučního nadšení, proto je napsán značně naivně. Myšlenka byla taková, že libovolné občanské spolky vyšlou kandidáty do rady a poslanci pak dvoukolovou volbou vyberou definitivní sestavu osobností. Velmi brzy to vedlo k tomu, že politici se už předem dohodli, koho tam chtějí mít, a pro toho potom vybrali nějaký spolek, za který jejich člověk naoko kandiduje. Ostatní spolky a kandidáti pak jen tvoří smutnou stafáž celého divadla, nemají šanci. Takto to dnes funguje. Jakákoliv změna má dnes šanci zlepšit tento marasmus."

Piráti podporují poslaneckou novelu zákona o České televizi a Českém Rozhlasu, ačkoliv sami mají připravený lepší návrh. Podle něj bychom zajistili rovnoměrné a spravedlivé zastoupení politických i filosofických proudů ve společnosti, změnili bychom financování pomocí rozpočtového určení daní a zrušili bychom koncesionářské poplatky.

<h3>Související odkazy</h3> <h3>Kontakty</h3>

Ing. Roman Kučera, garant svobody projevu, roman.kucera@pirati.cz, tel. 603 268 338<br /> Mikuláš Ferjenčík, vedoucí mediálního odboru Pirátů, 737 943 770