Praha, 10. ledna 2019 – Kontrolní výbor dnes projednal závěr Nejvyššího kontrolního úřadu zabývající se realizací projektu Jednotného inkasního místa (JIM). Tento ambiciózní projekt měl vytvořit jednotné inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů, tedy vznik nové soustavy orgánů, do které měly být integrovány funkce příjmů orgánů daňové správy, České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a Celní správy ČR. Pirátský poslanec Tomáš Martínek byl zpravodajem tohoto kontrolního závěru a díky němu výbor schválil usnesení, ve kterém žádá ministryni financí o předložení koncepce včetně harmonogramu projektu Jednotného inkasního místa nebo obdobného projektu.

„Je velká škoda, že Jednotné inkasní místo nevzniklo i přesto, že na realizaci tohoto programu bylo čerpáno v letech 2009 až 2015 celkem 3,39 mld. korun. Jsem rád, že se kontrolní výbor usnesl na můj návrh požádat ministryni financí, aby předložila výboru koncepci včetně harmonogramu budoucího vývoje daného projektu,“ dodává Martínek.

Ministerstvo připravuje projekt portálu Moje daně a další projekty, které by měly částečně plnit funkce JIM. Tyto projekty se snaží Piráti připomínkovat tak, aby jejich finální podoba byla k užitku státu a především občanů České republiky.

Piráti jednoznačně souhlasí s myšlenkou jednotného inkasního místa, protože zjednodušení procesů ve státní správě je součástí pirátského programu. V případě stále neukončeného projektu JIM však upozorňují na to, že zde bylo vynaloženo velké množství finančních prostředků a projekt nebyl řádně dokončen. Tomáš Martínek ve své zpravodajské zprávě upozornil na velké nesrovnalosti při vynakládání prostředků na projekt JIM. Peníze byly oficiálně čerpány na projekt JIM, avšak reálně byly vynaloženy na jiné účely.