Praha, 8. srpna 2018 – Zástupci Pirátské strany se v Kanadě setkali s poslancem Nathanielem Erskine-Smithem, který předložil v červnu schválený zákon o konopí. Ten umožňuje konopí legálně přechovávat, pěstovat nebo si obstarat ve státem kontrolovaných obchodech. „Kanadský zákon se stal významnou předlohou při tvorbě návrhu regulace konopí v České republice. Naše novela je však zdrženlivější a počítá pouze s možností samopěstování za přesně daných pravidel. Cílem regulace je omezit působení černého trhu, chránit nezletilé a ukončit stigmatizaci a kriminalizaci konopí i jeho uživatelů,” vypočítává poslanec Tomáš Vymazal. Návrh novely zákona předloží do konce roku ve Sněmovně poté, co projde připomínkami veřejnosti i odborníků.

„Povolení a regulace pěstování konopí je cestou k výraznému omezení černého trhu s omamnými látkami a také částečnou odpovědí na letitý problém s předraženým a často také nedostupným léčebným konopím. Zamezí kriminalizaci nevinných, kteří pěstují omezené množství konopí pro vlastní potřebu. Překročení jasně definovaného omezeného množství bude nicméně i nadále trestným činem. Novela reflektuje reálný přístup ke konopí v naší společnosti, který nelze ignorovat. V ČR jsou podle nedávné studie Národního monitorovací střediska pro drogy a závislosti řádově stovky tisíc lidí, kteří získávají konopí nelegálně a využívají jej pro léčebné účely, přičemž se jedná o občany, kteří chodí do práce, platí daně a žijí spořádaný život. V těchto případech je kriminalizace nevinných lidí zkrátka neodpustitelná,“

vysvětluje Pirát Tomáš Vymazal.

Do konce srpna Piráti spustí oficiální webovou prezentaci návrhu regulace, jejíž součástí bude i platforma pro názory široké veřejnosti.

„Krom toho chceme návrh také otevřít připomínkám expertní skupiny složené z odborníků na protidrogovou politiku a zástupců institucí dotčených chystanou regulací. Výstupy z této veřejné konzultace zapracujeme do finálního znění návrhu zákona a použijeme je také jako podklad pro podzimní odborný seminář na půdě Poslanecké sněmovny, na který jsme pozvali i kanadského poslance pana Erskine-Smitha,“

přibližuje své další kroky Tomáš Vymazal.

Nejčastějším argumentem oponentů racionální regulace konopí je Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961, kterou kromě tehdejší ČSSR podepsala také Kanada. Úmluva je postavená na prokazatelně neefektivní prohibici. Není však závazná, dává pouze nevymahatelná doporučení signatářským zemím. Podle vyjádření poslance Erskine-Smitha je úmluva zcela zastaralá. Jediné možnosti jsou podle něj odstoupení, anebo aktualizování dohody. Pirátská strana tento smělý postoj sdílí a je připravena, v souvislosti s přípravou novely, pomoci příslušné kroky v OSN iniciovat.

Kontakt pro doplňující dotazy:

Tomáš Vymazal – 774 363 736, vymazalt@psp.cz