Praha, 11. květen 2020 – Ministerstvo zemědělství oznámilo, že získalo další 4,3 miliardy korun pro zemědělce a potravináře, kterými chce posílit potravinovou soběstačnost ČR. Zveřejněná pravidla rozdělování peněz a způsob jejich projednání vzbuzují řadu otázek i nelibost řady zemědělských organizací. Piráti se pozastavují například nad kritérii pro příjem dotací, mezi nimiž je podmínka exportování. Kromě toho došlo i na razantní přehodnocení míry podpory pro začínající nebo ekologické zemědělce. S řadou dotazů se proto obrátili na ministra zemědělství Miroslava Tomana v písemné interpelaci.

„Na jednání Zemědělského výboru PSP ČR nás ministr zemědělství ujišťoval, že peníze jsou určena primárně na podporu malých a středních podniků s cílem posílit lokální produkci a zajištění potravin pro občany ČR. Zveřejněná pravidla tomuto ale moc neodpovídají,” komentoval situaci poslanec Pirátů Jan Pošvář a dodal: „Rozpaky budí například to, že u části dotací je zvýhodňujícím kritériem skutečnost, že daný podnik je exportér. Jak podpora exportu zvýší soběstačnost ČR?”

Piráti se proto obrátili na ministra zemědělství s písemnou interpelací, ve které chtějí zodpovědět následující otázky:

 • Z jakých důvodů bylo přistoupeno k použití uvolněných prostředků na investiční operace PRV? Investiční operace jsou v době nastupující krize velmi rizikové, toto riziko se dle mého názoru zvyšuje z titulu velikosti podporovaných projektů. Jak velké investiční zatížení farmářů bude důsledkem? Z jakých důvodů nebylo přistoupeno k uplatňování mimořádných avšak plošných forem podpory, například úvěrováním nebo přímými dotacemi prostřednictvím PGRLF a podpor de minimis?
 • Jakým způsobem přispějí uvolněné prostředky k řešení stavu krajiny a katastrofálního sucha, což je dle Vašich četných vyjádření jednou z klíčových priorit resortu zemědělství?
 • Z jakých důvodů došlo ke znevýhodnění zemědělců u nichž příjmy ze zemědělské prvovýroby nedosahují 50 % jejich příjmů?
 • Z jakých důvodů byl v rámci operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů přidán záměr d) zpracovatelské podniky velké? Jakým způsobem budou zvýhodnění začínající zemědělci a mikropodniky?
 • Proč v rámci preferenčních kritérií operace 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů existuje bodové zvýhodnění pro exportéry? Jakým způsobem preference exportérů zvýší soběstačnost Česka?
 • Zvažoval Váš resort v rámci příprav 10. kola PRV změnu přístupu ve výše uvedených oblastech?
 • Z jakých důvodů nebyly podmínky 10. kola PRV řádně projednány a byly poskytnuty pouze dva dny na připomínky v rámci Monitorovacího výboru?
 • Z jakých důvodů bylo sníženo původně navrhované 20% navýšení míry podpory pro mladé začínající zemědělce a ekologické zemědělce na pouhých 5 %?
 • U operace 4.1.1 bodově zvýhodňujete podniky s vyšším zatížením VDJ. Bylo toto kritérium zařazeno s ohledem na sucho v roce 2019 a 2020?
 • Z jakého důvodu jsou způsobilé výdaje uznatelné již od 12. 3. 2020?
 • Jakým způsobem Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Vinná réva přispěje ke zvýšení soběstačnosti ČR?

Podle veřejně dostupných informací bude většina finančních prostředků směřována do 10. kola Programu rozvoje venkova 2014. V rámci 10. kola PRV bude uvolněno celkem 3,4 mld. CZK do dvou operací. 1,8 mld. CZK do operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 1,6 mld. CZK do operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.