Praha, 12. března 2018 – Ministerstvo životního prostředí vypracovalo a v červenci 2015 předložilo Plán zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha. Účelem dokumentu je podle jeho autorů nalezení příčin znečištění ovzduší a stanovení takových opatření, která kvalitu ovzduší zlepší. Text opatření je ale podle Pirátů příliš vágní a k nápravě stavu nestačí. V roce 2016 Olga Richterová podala na Ministerstvo životního prostředí, které nákladné plány zpracovalo, žalobu.

„Jako obyvatelka jedné z nejšpinavějších částí Prahy chci, aby plán byl co nejkonkrétnější a Praze doopravdy pomohl. Místo toho město utrácí peníze a ztrácí čas přípravou obecně formulovaného dokumentu, který shrnuje situaci, ale nenabízí řešení,“ říká poslankyně Richterová. Ve spolupráci s organizací FrankBold proto podala tehdejší zastupitelka Prahy 10 a současná poslankyně a místopředsedkyně Pirátů žalobu. Soud druhé instance uvedl, že nový plán musí být konkrétnější, aby stavu ovzduší v Praze opravdu po mohl.

„Piráti se zabývají reálnými opatřeními. Protože předsedkyní Výboru pro životní prostředí je poslankyně Pirátů Dana Balcarová, můžeme být aktivní,“ uvádí Olga Richterová a dává i nedávné příklady: „Ve spolupráci s poslanci dalších stran podala Dana Balcarová pozměňovací návrh, který dává starostům pravomoc zakázat spalování nekvalitního uhlí na území obcí, a také podala návrh na ukončení výjimek z limitů pro znečištění u uhelných elektráren.“

Kdo ponese odpovědnost za současný stav, kdy se za mnoho milionů tvoří nekvalitní plány a ovzduší se nezlepšuje, se ptá Olga Richterová v žádosti o informace zaslané ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. Ptá se také, kdo ponese náklady, a to nejenom za vypracování plánů, ale i za soudní zastoupení a za nápravu a zhotovení nových plánů.

„Nemůžeme oddělovat ekonomiku a zdraví lidí, jedno se odvíjí od druhého. Stejně tak je potřeba nést odpovědnost za případnou způsobenou škodu. Proto po panu ministrovi žádáme uspokojivé odpovědi. Díky hlasům pro Piráty se této věci můžu věnovat z poslanecké lavice, ačkoliv jsem do této problematiky vstupovala jako komunální zastupitelka. A také máme možnost pana ministra interpelovat, pokud s odpověďmi nebudeme spokojení,“ uzavírá Olga Richterová.