Praha, 22. prosince 2020 - Jednání o možné předvolební spolupráci Pirátů s hnutím STAN dospěla do úspěšného finále. Strany dnes představily návrh koaliční smlouvy a podepsaly doložku k dojednanému textu. Dokument bude následně předložen straníkům k odsouhlasení. Pokud ho posvětí, půjdou strany do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny společně, koalice bude platit i po celé nadcházející volební období.

„Máme za sebou měsíc jednání, která byla dlouhá, ne vždy lehká, ale vždy konstruktivní. A hlavně vedena se společným cílem, kterým je změna ve směřování této země. Všechny aspekty jsme pečlivě vážili tak, aby výsledný konsensus byl dobrý pro obě strany, reflektoval jejich různou sílu v regionech i volební preference Pirátů a STAN. A aby se vhodně doplnily a propojily silné stránky obou uskupení, a tedy maximálně využil potenciál naší spolupráce, o což jde především,“ popsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„I když samozřejmě oba týmy vyjednávaly tak, aby respektovaly i hájily zájmy svých stran, na celém jednání bylo sympatické a patrné jedno: celou dobu nezmizel étos, že myslíme společně na budoucnost této země. Že skutečně chceme přijít s alternativou pro Českou republiku. Sama ta ochota se dohodnout je hodnotou, je nadějí pro tuzemsko a je něčím, co na české politické scéně není zcela obvyklé. Starostové a Piráti nabízejí rozdílný pohled na svět, ale propojení těchto dvou pohledů se ve výsledku úžasně hodí. Dynamičnost, mladost skloubená se zkušeností kvalitních lokálních správců této země – to může dát budoucnosti České republiky nový rozměr. Chceme společně nabídnout férový, moderní a bezpečný stát 21. století, kde se lidé necítí státem opuštěni, ale zároveň stát nebude přespříliš zasahovat do jejich života, pokud si to lidé nebudou sami přát,“ uvedl šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

„Návrh koaliční smlouvy má několik částí. První je věnována programu, druhá kodexu spolupráce, třetí kandidátním listinám, čtvrtá financím. Pokud jde o program, v prosinci jsme už zveřejnili společné priority, mezi které patří přiblížení státu občanům, respekt k samosprávě, digitalizace, nízké daně, dostupná zdravotní péče i v regionech, řešení exekučního systému, ochrana klimatu a přírody, inovace a samozřejmě, aby celé vládnutí probíhalo transparentně s minimálním prostorem pro korupci. Součásti smlouvy jsou rovněž programová východiska dotýkající se všech resortů, celkem jde o 113 společných programových bodů,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Kodex spolupráce pak upravuje fungování kampaně i vztahy mezi koaličními orgány a radou. V souladu s ním budeme při vyjednávání vždy postupovat jako jeden muž a o vládě, rozpočtu i dalších zásadních otázkách hlasovat společně. V případě potvrzení koalice sestavíme společný vládní tým a budeme sice každý mít svůj poslanecký klub, ale budeme na denní bázi pravidelně spolupracovat. Dohodli jsme se také, že kandidátem na premiéra je Ivan Bartoš a na vicepremiéra Vít Rakušan, zároveň jsme se shodli, že nebudeme dělat kroužkovací kampaně, aby se strany a lidé nepřetahovali o společné mandáty,“ doplnil Michálek.

„Součástí návrhu je i klíč k sestavení kandidátek. Starostové obsadí pozice lídra ve čtyřech ze čtrnácti krajů: Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Olomouckém. Čelo kandidátky bude obsazeno, jak tomu pracovně říkáme, v rytmu valčíku jedna ku dvěma. Zbytek kandidátky pak polkou jedna ku jedné. Co se týká financování, vložíme do kampaně společně 49 milionů, 33 milionů Piráti a 16 Starostové a nezávislí. Mohu slíbit, že povedeme maximálně transparentní kampaň, vysoko a daleko nad rámec zákonných povinností,“ doplnil první místopředseda STAN Jan Farský.

O návrhu budou finálně rozhodovat členové Pirátů 9. ledna a STAN 7. ledna 2021.