Praha, 16. srpna 2018 – Piráti se stali partnery Projektu Evropa, který vznikl v rámci Masarykovy demokratické akademie. Zapojí se tak do série vzdělávacích debat pořádaných napříč ČR zaměřených na přínosy členství v Evropské unii, euromýty, fungování evropských organizací a další témata. Piráti tak chtějí v souladu se svým programem podporovat informovanou společnost a členství ČR v EU. Na jedné z debat Projektu Evropa vystoupil pirátský místopředseda sněmovního Zahraničního výboru Jan Lipavský již v minulosti.

„Je to společný projekt všech zúčastněných partnerů, kdy každý přináší svůj pohled na problematiku. Debatují tu zástupci politických stran, zaměstnanců i zaměstnavatelů. Sdružují se tu ti, kdo chtějí s lidmi diskutovat a vysvětlovat, jaká pozitiva pro ně plynou z toho, že je naše země součástí EU,” uvedl Lipavský a dodává: „Piráti vidí budoucnost Česka v Evropské unii, to ale k tomu, aby to tak bylo, nestačí. Důležité je, aby se jako součást Evropy cítili také naši občané, a to se bez jejich dostatečné informovanosti neobejde.”

Vedle veřejných debat informuje Projekt Evropa o aktualitách, výhodách EU a euromýtech také na webové stránce www.projektevropa.cz.