Praha, 4. května 2019 - Piráti se dnes již tradičně zúčastnili 22. ročníku akce Million Marihuana March, která reaguje na represivní politiku státu vůči rekreačnímu užití konopí a upozorňuje na nedostatky v legislativě. Piráti na happeningu prezentovali vlastní legislativní návrh, který upravuje pravidla pro pěstování a využití konopí. Představili dokument, kde vysvětlují, proč chtějí Piráti regulovat konopí. Zúčastnili se také průvodu přes město a odborné debaty o konopí.

„Chceme, aby nová konopná politika státu stála na principech svobody jednotlivce, informované společnosti a na racionální legislativě založené na moderních vědeckých poznatcích. K naplnění těchto předpokladů je nezbytné minimalizovat černý trh s konopím a s ním související negativní dopady na zdraví jednotlivců i na společnost jako celek. Zároveň je důležité zabránit tomu, aby se současný uplný zákaz proměnil v překotný rozjezd businessu s psychoaktivním konopím. Ten by bez přísných omezení mohl způsobit velké potíže. Přicházíme proto s prvním návrhem, který má k našemu cíli směřovat: s legalizací samopěstování malého množství konopí pro osobní potřebu,” uvedl předkladatel pirátského návrhu Tomáš Vymazal.

Na webu kampaně Regulace konopí nyní najdete rozložení sil ve Sněmovně, tedy postoj jednotlivých poslanců k regulaci samopěstování a jejich kontaktní údaje. Příznivci konopí jich mohou využít, aby svým voleným zástupcům sdělili, že žádají o projednání a podporu novely zákona o omamných látkách umožňující samopěstování konopí (sněmovní tisk 331).

eBook: Proč chtějí Piráti regulovat konopí?