Praha, 21. února 2020 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš a poslankyně Olga Richterová se dnes sešli s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, aby představili sérii koncepčních řešení k podpoře v bydlení založenou na chytrém mixu opatření. Ministryně uvedla, že část navržených kroků považuje za přínosnou a Pirátům přislíbila spolupráci při přípravě systémového projektu, který je bude zahrnovat. Ministryně také potvrdila, že investice do tohoto řešení jsou odůvodnitelné dlouhodobými úsporami státu v jiných oblastech. Koncepční přístup musí reagovat na tristní stav v oblasti bydlení, zejména v případě seniorů, samoživitelek a lidí ve vyloučených lokalitách, který nahrává obchodníkům s chudobou. Jedním z problémů je také to, že se lidé v obcích často nemají na koho obrátit s žádostí o radu v oblasti bydlení. Návrh Pirátů byl intenzivně konzultovaný s experty.

Ivan Bartoš informoval o průběhu schůzky: „Paní ministryně nám sdělila, že považuje bydlení také za svoji prioritu. Součástí našeho návrhu je prevence pomocí poradenství v obcích. Ta se týká nejčastěji seniorů, ale také rodičů samoživitelů. Počítáme s tím, že úřady ročně poskytnou nějakou formu pomoci až sto tisícům lidí. Návrh celkově posílí možnosti obcí řešit bytovou nouzi, a to i díky garancím pro obce ze strany státu.“

Olga Richterová, která je místopředsedkyní sněmovního Výboru pro sociální politiku, po setkání představila hlavní rysy návrhu: „V bytové nouzi je aktuálně přes 80 tisíc lidí, z toho 20 tisíc dětí. Velká část z nich nedokončí ani základní vzdělání, protože špatné domácí podmínky snižují úspěšnost ve škole. Řešení, které jsme dnes diskutovali, spočívá v kombinaci různých opatření. Chceme, aby obce měly možnost rekonstruovat byty, stavět nové nebo uplatnit garantované bydlení, to vše s chytrou podporou státu. První krok vždy má být právě poradenství a podpora při hrazení kauce. Ta je největší bariérou pro vstup do bydlení, ale minimálně 80 % rodin si při poskytnutí 10 až 20 tisíc korun na kauci bydlení udrží i po roce. Počítáme také s asistencí v bydlení, která minimalizuje rizika spočívající nejčastěji v poškozování majetku, neplacení nájmu nebo narušování sousedských vztahů.“