Praha 19. dubna 2018 – Před devíti lety, tedy 19. dubna 2009, zveřejnil programátor Jiří Kadeřávek text, který způsobil velký ohlas. Na jeho popud se zorganizovala skupina lidí, kteří vytvořili přípravný výbor a prosadili vznik České pirátské strany. Ta vznikla o necelé dva měsíce později, 17 června 2009. Pět zakládajících členů se v posledních parlamentních volbách stalo poslanci Parlamentu ČR. Jsou jimi Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík, Ondřej Profant, Ondřej Polanský a Petr Třešňák.

Motivem k sepsání výzvy byla úspěšná snaha korporací omezovat svobodu člověka přijímat informace, která se projevovala v přijímání zákonů regulujících internet. Ivan Bartoš, současný předseda Pirátů, si událost připomněl na svém facebookovém profilu zveřejněním tehdejší komunikace a vlastním komentářem: „Ráno jsem našel v propasti času stařičký e-mail o tom, jak jsem se nalodil já sám. Nic se u mě nezměnilo, kromě toho, že mi není 29 ale už 38 let. Držím kurz od 9. června 2009.“

Celý Kadeřávkův text zní: „Ahoj všichni. Ukrajují nám z práv stále více a používají k tomu jako záminku Internet. Místo, aby Internet sloužil k všeobecnému prospěchu lidí, pomalinku, tu více, tu méně hlasitě se mění v nástroj kontroly a manipulace. Kdo si nemyslí, že snaha pokusit se zvrátit tento trend standardní cestou politického sdružování občanů je marná, nechť připojí svůj podpis pod Petici požadující vznik takové politické síly na stránkách přípravného výboru České pirátské strany. Zatím jsem jediným členem přípravného výboru, ale doufám, že v brzku nás bude více. Nevyhrazuji si žádnou pozici v případně vzniklé straně, na druhou stranu rád přispěji svými možnostmi a zkušenostmi a pomohu nastartovat tento politický proces. Jako člověk, jemuž jsou počítače celoživotním koníčkem a prací, cítím své morální právo povstat na obranu svobod, které nám z jejich užití plynou a nedopustit jejich zneužití ve prospěch elit a korporací a ke škodě všem lidem svobodné vůle. Děkuji Vám za podpis a žádám Vás o další šíření této informace na ostatních informačních zdrojích českého internetu.“