Nejvyšší orgán České pirátské strany – Celostátní forum – si na svém zasedání 6. ledna 2018 zvolí nové vedení strany, Republikové předsednictvo. Zasedání se bude konat v Brně, v konferenční místnosti hotelu Voroněž. Kromě volby Republikového předsednictva a předsedy strany se bude jednat i o drobných změnách stanov, které přinesl vývoj strany.

Svůj post v čele České pirátské strany bude v Brně obhajovat i úřadující předseda Ivan Bartoš: „Rozhodl jsem se požádat Piráty z rodného kraje jako první, a to nejen z důvodu mé účasti na prvním povolebním zasedání kraje. Liberecko je pro mě prostě srdcovka a moje kořeny jsou tam. Následně budu žádat i ve sdruženích dalších. Z mého pohledu je naprosto zásadní, aby předseda strany byl zároveň v Poslanecké sněmovně, a to jak z důvodů praktických (politika se řeší zde, veškeré kontakty a schůzky s jinými stranami se vedou přes předsedy klubů a předsedy stran taktéž zde, apod.) tak zcela pragmatických – předseda strany a přednostní právo vystupování na plénu. Zároveň věřím, že jsme vykonával pozici předsedy historicky pečlivě a konstruktivně, a to jak v časech pohody, tak i v časech kritických a kampaňových s důrazem na propagaci strany a jejich myšlenek. Stranu jsme společně úspěšně dostali až do Sněmovny a nejen tam, ale i v regionech je nyní před námi obrovské kvantum práce. Svou funkci beru zodpovědně a jsem připravený pokračovat v příštích letech se stejným nasazením jako dosud,” uvedl Bartoš.

Volba nového předsednictva vyplývá ze stanov Pirátů, kde článek 6, ostavec 9 říká: "Volební období republikového předsednictva kromě toho končí vždy nejdéle tři měsíce po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky." Zasedání organizuje Krajské sdružení Jihomoravského kraje a je vyhlášeno jako dvoudenní. Bude-li volba vedení rychlejší, než se předpokládá, jsou na neděli naplánované pracovní a diskusní skupiny.

Celostátní fórum je nejvyšší orgán Pirátské strany a většinu jednání a hlasování realizuje na Internetu. Každý člen strany je zároveň členem Celostátního fóra a svým hlasováním tak přímo ovlivňuje politiku strany. Nejméně jednou za rok se Celostátní fórum setká i fyzicky. Na těchto zasedáních se volí vedení a uskutečňují se zásadní hlasování.