Praha, 5. září 2019 - Piráti žádají dopisem premiéra, ministra zahraničí a ministra kultury, aby se ČR připojila k polské žalobě k Soudnímu dvoru EU ohledně směrnice o copyrightu. Svou žádost staví na nezávislém právním posudku, který stejně jako v případě Polska shledává tzv. automatické filtry, které směrnice zavádí, za protiústavní a tedy zasahující do práva na svobodu projevu a práva na informace garantované Ústavou ČR. V Evropském parlamentu přitom pro směrnici nehlasoval ani jeden z vládních europoslanců. Směrnice prošla až díky její podpoře v Radě EU ze strany bývalého ministra kultury Antonína Staňka.

„V současné době běží šestitýdenní lhůta, kdy má ČR možnost připojit se k Polsku ve věci žaloby k Soudnímu dvoru EU. S Piráty jsme se rozhodli vzít věci do svých rukou a pokusit se přimět premiéra, aby se ČR k žalobě přidala. Podle nezávislého právního posudku zpracovaného doktorem Janem Vobořilem z IuRe povede článek 17 (dříve 13) k cenzuře internetu a tedy k omezení svobody slova a práva na informace. Automatické filtry, které budou technologické firmy nuceny zavést, totiž budou téměř jistě zachytávat i zcela legální obsah, například i velmi oblíbené memy. Zavedení filtrů navíc nejspíš výrazně oslabí pozici malých technologických firem a startupů. Ty totiž nebudou mít prostředky takový filtr vyvinout a budou tedy závislé na filtrech od gigantů jako je Google, od kterých si je budou muset pořizovat. Vláda má čas do 23. září, aby vyslyšela naši žádost, připojila se k polské žalobě a zvýšila tak její šanci na úspěch. Vládu budeme k tomuto kroku dále tlačit, například interpelacemi na půdě Poslanecké sněmovny ČR,” říká pirátský poslanec Ondřej Profant.

„Česká republika má nyní šanci na reparát. Věřím, že nový ministr kultury by pod tíhou racionálních argumentů mohl změnit pozici Vlády ČR. Mohli bychom se tak stát proaktivní silou, která změní stávající kurz cenzury internetu a doslova zachrání jeho svobodnou podobu. Je to výjimečná příležitost ukázat, že nám záleží na svobodě a prosperitě a že Česká republika resp. střední Evropa umí být místem, kde se zrodí iniciativa, která bude prospěšná pro všechny občany EU,” uvedl pirátský europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

„Zhoubnost snahy chránit autorská práva umělou inteligencí se projevila již v minulosti. V dubnu tohoto roku byla veřejná zpráva o vyšetřování prezidenta D. Trumpa (tzv. Muellerova zpráva) mazána některými servery, které ji chybně vyhodnotily jako autorsky chráněnou. Pokud nechceme, aby nám nadnárodní korporace skrze nastavení svých filtrovacích robotů říkaly, co můžeme a co nemůžeme číst a nepřímo tak ovlivňovaly, co si myslíme o okolním světě, musíme se k polské žalobě přidat. Demokracie je diskuse a my nesmíme ztratit možnost svobodně rozhodovat, o čem se na internetu budeme či nebudeme bavit,” uvedl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Pro vysvětlení: Článek 17 (původně 13) ukládá poskytovatelům služeb, tedy firmám jako například Seznam, Google nebo Facebook, mimo jiné povinnost zamezit budoucímu nahrávání děl chráněných autorským zákonem. Tuto povinnost je takřka nemožné vymáhat manuálně a technologické firmy tedy budou muset instalovat nahrávací filtry, které budou nahrávaný obsah automaticky vyhodnocovat, a tudíž také automaticky mazat. Tyto filtry ale nejsou bezchybné a navíc budou muset být velmi přísné, jelikož článek 17 mluví v tomto kontextu o nutnosti “vynaložit veškeré úsilí”.