Brusel, 15. července 2022 – Pět poslanců Evropského parlamentu z různých evropských států spolu se spojilo s pirátským europoslancem Mikulášem Peksou, aby vytvořili neformální skupinu pro podporu regulované legalizace konopí. V otevřeném dopise adresovaném všem europoslancům vyzýváme, aby se k této neformální skupině připojil zbytek Evropského parlamentu. Globální trend racionální legalizace konopí dorazil totiž už i do Evropy, přičemž největší pokroky udělaly státy jako Německo, Malta, Lucembursko nebo Česká republika.

„Chceme celoevropskou diskuzi o konopí pro osobní potřebu, která bude založená na datech a faktech. Naopak nechceme, aby bylo konopí nadále kvůli mylným představám a dezinformacím tabuizované. Zastaralá a nepředvídatelná změť právních předpisů přivádí občany v celé Evropě do situací, kdy jsou nuceni obrátit se na černý trh. Anebo můžou skončit za mřížemi kvůli tomu, že vlastní malé množství konopí pro osobní potřebu," vysvětluje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Poslanec Evropského parlamentu Cyrus Engerer, který je součástí nově vzniklé skupiny, dodává: „Nikdo by neměl jít do vězení kvůli jointu, ale bohužel to je každodenní realita. Zatímco země, jako je Malta, se odvážným kroky snaží o legalizační politiku, která bojuje proti nabídce na černém trhu a zároveň poskytuje občanům osobní svobodu, ostatní země zůstávají daleko pozadu.“

Otevřený dopis, který byl 14. července zaslán všem poslancům Evropského parlamentu, vyzývá k tomu, aby Evropská unie umožnila členským státům autonomii pro utváření pravidel týkajících se konopí, a to tím způsobem, který odráží potřeby jejich obyvatel a specifika kulturního a politického kontextu.

Vytvoření této skupiny je významným krokem pro změny současných pravidel, která mají často katastrofální následky pro jinak spořádané obyvatele. Otevřená diskuze o racionálním přístupu ke konopí je potřeba. Může nám pomoci lépe pochopit výhody legalizace.

„Současná právní úprava omezující osobní užívání konopí ve většině členských států je ve velkém rozporu se zásadami svobody pohybu a osobní svobody. Měli bychom se podívat na Německo, Lucembursko, Maltu i Česko, které již podnikly kroky k legalizaci osobního užívání konopí, a zasadit se o sdílení osvědčených postupů na evropské úrovni. Doufám, že tato mezistranická skupina pomůže vnést trochu světla do hluboce chybné regulační politiky, kterou v současnosti máme a která posílá mladé lidi do vězení za ‚zločiny‘ bez oběti,“ uzavírá Peksa.