Praha, 4. června 2020 – Piráti na mimořádné schůzi prosadili jedenáct usnesení k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území ČR a opatření k prevenci druhé vlny. Velká část přijatých návrhů pochází z plánu Pirátů Budoucnost řešíme teď. Mezi přijatými návrhy nechybí zadání úkolu Ministerstvu zdravotnictví k vypracování Pandemických stupňů pohotovosti nebo požadavek, aby vláda v minimálně tříměsíčních intervalech předkládala Poslanecké sněmovně informace o zvolených řešeních a přípravě na možnou další vlnu epidemie.

„Schválení jedenácti usnesení jednotně navržených Piráty spolu s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN je velký úspěch. Potvrdilo se, že i mimořádné schůze mají smysl a nejsou zbytečné,“ zhodnotil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek dopolední jednání a poté uvedl všechny schválené návrhy usnesení:

1) Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, aby jednání a další aktivity Ústřední epidemiologické komise v budoucnu probíhaly na pravidelné bázi a aby byla zajištěna její spolupráce s mezinárodními partnery.

2) Poslanecká sněmovna ukládá vládě České republiky, aby v době do 30. června 2021 předkládala Poslanecké sněmovně prostřednictvím předsedy vlády alespoň jednou za tři měsíce informaci o zvolených řešeních a přípravě na možný příchod další vlny epidemie koronaviru.

3) Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví aktualizaci typového plánu epidemie – hromadné nákazy osob s termínem do 30. září 2020 a v případě druhé vlny podle něj postupovala.

4) Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, ministerstva a podřízené organizace, aby poslancům poskytovaly informace podle platných zákonů a ve vymezených termínech.

5) Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v případě druhé vlny epidemie koronaviru poskytovala veřejnosti informace v pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti.

6) Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby představila Poslanecké sněmovně strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru, a to do 30. června 2020.

7) Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví k dopracování koncept chytré karantény a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. června 2020.

8) Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví vypracovat systém pandemických stupňů pohotovosti s jasnými kroky a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. července 2020.

9) Poslanecká sněmovna žádá vládu o zpracování a zveřejnění plánu komplexní podpory pro distanční výuku na školách do 31. srpna 2020 tak, aby tento plán mohl být realizován již od začátku školního roku 2020/2021, pokud opět dojde k omezení školní docházky.

10) Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila a zveřejnila do 31. srpna 2020 plány se scénáři, jak budou fungovat školy v případě možného dalšího epidemiologického ohrožení s tím, že připravené scénáře a navržená opatření budou řádně zdůvodněny a jejich realizace bude stanovena na základě epidemiologických indikátorů, čímž se umožní zřizovatelům, školám i veřejnosti předvídat možná opatření na základě vývoje epidemiologické situace.

11) Poslanecká sněmovna apeluje na vládu a Ministerstvo kultury, aby v nové situaci připravilo strategii podpory e-knih ve veřejných knihovnách.

V dalším průběhu jednání se bude Sněmovna zabývat skupinami občanů, které vláda během krize nepodpořila, jako jsou lidé se souběhem zaměstnaneckého úvazku a OSVČ a dohodáři, kteří platili odvody. Třetí bod se bude týkat nákupů zdravotních pomůcek a umožnění přístupu Českých firem na trh. Závěrečný bod obsahuje návrh na zřízení vyšetřovací komise k podezřelým nákupům.

„Stále jsou zde statisíce lidí, kteří, přestože pracovali a odváděli odvody, nedostali žádnou pomoc od státu. Schodek rozpočtu navržený ministryní financí Alenou Schillerovou bude navzdory tomuto šetření na nesprávném místě 500 miliard korun, což nám nedává smysl,“ komentoval poslanec Mikuláš Ferjenčík problémy občanů pracujících na dohodu nebo se souběhem OSVČ a zaměstnaneckého úvazku.

Před vyhlášením polední pauzy stihla Sněmovna hlasovat o jedenácti usnesení z celkových čtrnácti. O zbylých bodech se bude hlasovat v odpoledním bloku jednání.