Praha, 2. března 2021 – Členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů z poslaneckých klubů Pirátů, ODS, Starostů a TOP 09 dnes zaslali premiéru Andreji Babišovi žádost o svolání výboru. Poukazují na to, že na programu 87. schůze Sněmovny je zařazeno třetí čtení vládního návrhu zákona o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Ten obsahuje vypsání tendru na dodavatele jaderného bloku elektrárny Dukovany II, a to i přesto, že nejsou dořešeny základní otázky podoby tendru a hrozí, že se ho budou účastnit i společnosti států, jejichž působení může ohrozit bezpečnost ČR. Hrozí také, že případné finanční náklady se můžou negativně promítnout do státního rozpočtu a peněženek občanů.

„Ministr průmyslu Karel Havlíček na konci ledna veřejně prohlásil, že k tendru nebude přizvána společnost z Číny, ale účast ruské společnosti nevyloučil. Vyřešení této otázky stejně jako model financování jsme s vládou řešili již na konci minulého roku. Na prosincovém zasedání výboru jsem navrhoval usnesení, aby do tendru byly přizváni jen tři dodavatelé. Vláda však dosud nezaujala jasné stanovisko. A to ani na schůzce premiéra s předsedy politických stran 27. ledna,“ uvedl poslanec Pirátů a člen jaderného výboru Petr Třešňák.

Podepsaní poslanci uvedli, že je podle nich nepřípustné, aby ani předsedové sněmovních stran ani členové výboru pro jaderné zdroje nebyli seznámeni s dokumentem vycházejícím z usnesení vlády z dubna 2020. O poskytnutí tohoto materiálu tak opakovaně požádali. Ze všech dostupných podkladů vyplývá, že bezpečnostní zájmy našeho státu, které byly přímo stanovené vládou, nejsou stále naplňovány.

„Oslovení ruského dodavatele pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech představuje ohrožení bezpečnostních zájmů státu. Varují před ním tajné služby a je v rozporu s bezpečnostními požadavky stanovenými vládou samotnou. ČEZ měl povinnost tyto požadavky zapracovat do zadávací dokumentace, přesto tak údajně zatím neučinil. Proti tomu, aby elektrárnu stavělo Rusko, se navíc staví 72 procent občanů. Dlouhodobě upozorňujeme, že oslovení dodavatelů z Francie, Jižní Koreje a Spojených států je zcela dostačující,“ komentovala situaci Helena Langšádlová, členka jaderného výboru za TOP 09.

Kromě výše uvedených aspektů poukázali opoziční zástupci výboru na to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu pro účely tendru jednoznačně nedefinovalo pojem konsorcium. Ten je klíčový pro vyjasnění právních vztahů a odpovědnosti za plnění dodávek při výstavbě nového bloku.

„Na schůzce premiéra s předsedy parlamentních stran na konci ledna nebyl popsán přesný model financování. Právě cenu peněz, za které se bude stavět, a finální cenu projektu považujeme za klíčové v projektu takového rozsahu. Stejně tak samotný dopad na cenu energií pro občany. Vláda však doposud neřekla, zda bude projekt financovat ze 70 procent nebo ze 100 procent,“ informoval Třešňák.

Svolání výboru, na němž mají být projednány tři uvedené body – geopolitická bezpečnost, definice konsorcií a způsob financování – žádají zástupci uvedených klubů na nejbližší možný termín.