Praha, 21. září 2018 – Piráti oslovili téměř tři desítky odborníků z vědecké obce, státní sféry i neziskového sektoru, kteří se odborně zabývají oblastmi souvisejícími s připravovaným návrhem na legalizaci pěstování konopí pro osobní potřebu. Od expertního panelu, který k návrhu na legalizaci pěstování konopí vznikl, si Piráti slibují identifikaci případných nedostatků materiálu a především dosažení konsensu mezi oslovenými odborníky.

„Zmiňovaný expertní panel posoudí návrh zákona, který legalizuje pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu s možností pro každého dospělého člověka si vypěstovat a sklidit až 5 rostlin konopí bez jakéhokoli trestního nebo jiného postihu. Cílem panelu je zohlednit názory odborníků na danou problematiku a společně najít všeobecně přijatelnou variantu regulace. Zároveň očekávám, že se odborníci vyjádří k rozšířeným obavám, že po legalizaci vzroste prevalence užívání konopí ve společnosti. Studie a statistiky ze zemí, kde již k nějaké formě regulace konopí došlo, totiž dokládají pravý opak,“

dodává poslanec Pirátů Tomáš Vymazal.

Expertní panel proběhne korespondenčně a jeho výsledky budou spolu s výsledky veřejné konzultace v druhé polovině října zveřejněny na webu regulacekonopi.cz.

Svou účast v panelu přislíbili tito vybraní odborníci a organizace: * doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., adiktolog a zároveň vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti; * MUDr. Pavel Kubů z Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy; * MUDr. Radovan Hřib z brněnského Centra pro léčbu bolesti (Fakultní Nemocnice sv. Anny); * Bc. Hana Gabrielová z Pacientského spolku pro léčbu konopím (KOPAC).

Dále experti z těchto organizací: * SANANIM, z.ú.; * Společnost Podané ruce, o.p.s.; * Drop In, o.p.s.; * PROGRESSIVE, o.p.s.

Mezi oslovenými jsou ministr vnitra Jan Hamáček, ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch nebo současná protidrogová koordinátorka Mgr. Jarmila Vedralová a další. Vedle expertního panelu stále probíhá veřejná online konzultace na webové adrese regulacekonopi.cz, kde se k návrhu může vyjádřit široká veřejnost.