Praha, 31. srpna 2018 – Piráti dnes spouští web k připravenému návrhu zákona, která umožní pěstování, zpracování a držení konopí pro vlastní potřebu každému dospělému občanovi ČR. Od dnešního rána se má možnost veřejnost k návrhu vyjádřit na webové stránce www.regulacekonopi.cz v rámci veřejné konzultace.

Veřejné konzultace probíhající na zmíněném webu se může zúčastnit každý občan České republiky starší 18 let a položit zde otázky směřují k navrhovanému zákonu, který umožní osobám starším 18 let samopěstovat až 5 rostlin konopí.

„Chtěl bych pozvat každého, komu tato problematika není lhostejná, aby se naší konzultace aktivně zúčastnil. Jde o jedinečnou příležitost svobodně vyjádřit názor a pomoci tak najít spravedlivý kompromis v otázce konopí,“

doplňuje předkladatel návrhu poslanec Pirátů Tomáš Vymazal. Výstupy veřejné konzultace budou zohledněny ve finálním znění návrhu zákona a zároveň využity jako podklad pro podzimní odborný seminář na půdě Poslanecké sněmovny PČR. Mezitím bude návrh podroben i kritice expertní skupiny složené z odborníků na protidrogovou politiku a zástupců institucí dotčených chystanou regulací.

Inspirací pro navrhovanou změnu zákona se stala Kanada, která v červnu letošního roku přijala zákon umožňující dospělým lidem konopí nejen legálně pěstovat a přechovávat pro osobní potřebu, ale také si ho pro rekreační účely obstarat ve státem kontrolovaných obchodech.

„Náš návrh je zdrženlivější a počítá pouze s možností samopěstování za přesně daných pravidel. Netajíme se však skutečností, že kanadský zákon se stal významnou předlohou při tvorbě návrhu regulace konopí v České republice,“

dodává poslanec Tomáš Vymazal.

Regulace pěstování konopí je cestou k výraznému omezení černého trhu s omamnými látkami, ochraně nezletilých a ukončení stigmatizace a kriminalizace konopí i jeho uživatelů. Zároveň je částečnou odpovědí na letitý problém nedostatku léčebného konopí, které je velmi drahé a nadto prakticky není k dispozici.

Kontakt pro doplňující dotazy:

Tomáš Vymazal – 774 363 736, vymazalt@psp.cz