Praha, 22. dubna 2020 – K projednávání návrhu zákona na poskytnutí státních záruk za 150 miliard korun prostřednictvím státem vlastněné Českomoravské záruční a rozvojové banky komerčním bankám na podnikatelské úvěry přistupují Piráti velmi obezřetně. Z toho důvodu navrhli několik zásadních upřesnění včetně toho, že podporu získají pouze firmy danící v České republice, nikoliv v daňových rájích.

Poslanec Pirátů a místopředseda podvýboru pro bankovnictví Tomáš Martínek k tomu řekl: „Již na včerejším jednání rozpočtového výboru jsem upozornil na nevhodné formulace ohledně definice dluhu. Dnes jsme společně se zpravodajem předložili opravu. Pokud by nebyl přijat tento pozměňovací návrh, hrozilo by, že banky by si mohly nárokovat po státu ve formě záruky i více peněz, než podnikatelům půjčily. Kromě toho předkládám doprovodné usnesení, které má zajistit, že se peníze dostanou pouze k firmám, které řádně daní v České republice, nezneužívají daňových rájů, po dobu trvání záruky na úvěr nevykupují zpětně vlastní akcie a nevyplácí vlastníkům dividendy ani nadměrné odměny vedení společnosti.“

Na pozměňovacím návrhu se podílel také Jakub Michálek, který uvedl: „Veřejné prostředky mají být pod veřejnou kontrolou, proto smyslem našeho pozměňovacího návrhu je, aby banky předávaly informace o poskytnutých státních zárukách ČMZRB a ta dané informace zveřejňovala.“

Místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík dodal: „Naše návrhy zajistí to, že budeme znát skutečné příjemce výhod z veřejných peněz a současně veřejné prostředky neskončí v daňových rájích.“