Plzeň, 31. března 2020 – Piráti zprovoznili v Plzeňském Pirátském centru 3D tisk a vyrábějí ochranné štíty pro zdravotnická zařízení. Vedle mnoha dalších spolků se tak zapojili do výroby ochranných pomůcek pro zdravotnická zařízení.

S tiskem v Pirátském centru přicházejí plzeňští Piráti po výzvě výrobce 3D tiskáren Průša, který s výrobou štítů začal, a to v reakci na nedostatečné rozdělování ochranných pomůcek v režii Plzeňského kraje. Situace je kritická zejména pro ambulantní specialisty a praktické lékaře mimo nemocnice. Řada ordinací v celém regionu už byla nucena zavřít.

„Situace se zhoršuje každým dnem. Na distribučních místech už nejsou ani pomůcky k dispozici, řada lékařů si dělá ze svých ordinací zbytečný výlet do Plzně. Hrozí situace, že to budou právě ambulantní specialisté, kteří budou muset své ambulance zavřít pro naprostý nedostatek ochranných pomůcek. Chroničtí pacienti se během pandemie ale neuzdraví a budou muset vyhledat pomoc v nemocnicích, čímž by stouplo nebezpečí jejich nákazy a reálně by mohli ohrožovat sebe i okolí,“ vysvětluje místopředseda Pirátů Plzeňského kraje Milan Chaloupka, který situaci pečlivě mapuje a je v kontaktu s lékaři z celého regionu.

I proto se předsednictvo Pirátů Plzeňského kraje rozhodlo pořídit na vlastní náklady 3D tiskárnu a v prostorách Pirátského centra tak začala, po vzoru dalších drobných uživatelů, fungovat malovýroba ochranných štítů. Ta má mít denní kapacitu 20 štítů. Instalaci a vedení výroby si vzal na starost Michal Ertl, místopředseda Pirátů Plzeňského kraje, který má s 3D tiskárnami zkušenost.

„Dnes budeme dokončovat první várku, u které předpokládáme ještě doladění po připomínkách lékařů. Jsme schopni v případě potřeby si zapůjčit i další tiskárnu, problémem je jen nedostatek průhledného materiálu, ze kterého se štít dělá. Ten si bohužel ještě vyrobit neumíme,“ komentuje Ertl.

Takto vyrobené pomůcky hodlají Piráti zdarma rozdávat zejména těm zdravotnickým zařízením, která jsou právě ta nejohroženější. „Naším cílem je pomáhat tam, kde nám stačí síly. Proto se Piráti rozhodli po šití roušek přejít i na další stupeň ochrany,“ dodává Chaloupka.