Praha, 22. dubna 2020 – V past na nejohroženější lidi se proměnil dnes přijatý vládní návrh o příspěvcích na bydlení. Vládní koalice předložila paskvil a přiznala to ve sněmovní diskuzi s Piráty. Příspěvek na bydlení, z něhož se má případné dlužné nájemné v budoucnu hradit, je totiž vypočítáván na základě uhrazených nájmů. Nelze ho tedy vyplatit, pokud jej nájemci nebudou hradit. Je to začarovaný kruh, jako v románu Hlava XXII. Řešením je poskytnout dávky mimořádné okamžité pomoci na pokrytí např. chybějících peněz na nájem a poté standardně přejít na systém osvědčeného příspěvku na bydlení. Na to dnes opět upozornili Piráti, ale vláda naše námitky nevyslyšela. Její dnešní krok povede k vhánění těch nejohroženějších lidí do pasti odloženého nájmu.

Piráti dlouhodobě podporují obecní bydlení a aktivní přístup státu k bytové politice. S vládním návrhem myšlenkově souzněli v tom, že je potřeba předejít devastujícím výpovědím z nájmu. Jenže schválené znění (po vratce ze Senátu) má velké ale: Při neplacení nájmu nevzniká žádný výdaj, který by bylo možné zpětně proplatit z dávek. V příspěvku na bydlení je tato podmínka proplacení v zákoně uvedena výslovně. U hmotné nouze pak platí princip subsidiarity: Pokud se dá řešit náklad jinak (zde zákonem posvěceným odkladem), rovněž se na něj nepřispívá. Problém se tak odsune na podzim, kdy lidé s nízkými příjmy budou muset doplácet dlužné nájmy a nedostanou prostředky z opakovaných dávek, protože narazí na „stropy“ (normativní nebo odůvodněné náklady) jak u příspěvku, tak doplatku na bydlení.

Řešení mělo být od počátku zvažováno v dávkovém systému. Bude nutné do podzimu přijmout mimořádný zákon, kterým se umožní nárazově vyplatit dávky na dlužné nájemné i za nezaplacené měsíce. To bylo možné učinit už nyní, kdy se mohl dočasně opustit princip „dávka jen na zaplacené výdaje“ a zavést měsíční interval místo čtvrtletního. Dnes navíc ministryně Maláčová na videosetkání s poskytovateli sociálních služeb uvedla, že další úpravy dávkového systému po ukončení nouzového stavu nebudou (takto rychle) možné.

V případě, že na zaplacení nájmu bude pronajímatelem využita složená kauce, bude nájem považován za uhrazený. Jenže samozřejmě nájemce bude muset jistotu dorovnat, pokud to má takto s pronajímatelem sjednáno ve smlouvě. V případě dorovnávání kauce ale žádat o příspěvek na bydlení moci nebude. Tato pohledávka se tedy bude chovat jako běžný dluh, který nepůjde uhradit z dávek, a pronajímatelé jej budou používat jako důvod k výpovědi. I kdyby o dorovnání kauce nic v nájemní smlouvě nebylo, platí, že při ukončení nájmu dostane nájemce zpátky méně nebo nic.

Hlavní otázka zní: jak bude vláda řešit na podzim nezaplacené nájmy u těch lidí, kteří budou stále bez příjmu? Piráti navrhovali využít dávku mimořádné okamžité pomoci a současný systém dávek. Přijatá vládní úprava přenesla velké riziko na pronajímatele, včetně hrozeb druhotné platební neschopnosti, a jen prohloubila problém chudších rodin, které sice nyní získají mírný odklad, ale potom je bude čekat o to větší šok. Na otázky, jak bude vláda situaci rodin bez příjmu na podzim řešit, nezazněla žádná odpověď.