Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle Pirátů nezná zákony, podle kterých Rada funguje. Předseda Rady Ivan Krejčí médiím sdělil, že Rada řeší pouze odvysílaný obsah. Zákon jí přitom umožňuje uložit předběžné opatření a řešit i obsah, který teprve bude vysílán. Piráti tedy zopakovali výzvu Radě, aby Nova poskytla více vysílacího času ostatním stranám nebo rozšířila počet účastníků plánovaného duelu Andreje Babiše a Lubomíra Zaorálka.

Rada má k dispozici zákonné prostředky, jak nastalou situaci řešit. V tomto případě je na místě nařídit předběžné opatření z moci úřední dle ust. § 61 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Piráti navrhují, buď přidat k Babišovi a Zaorálkovi další diskutující, nebo poskytnout v hlavním vysílacím čase prostor i dalším stranám.

„Regulující orgán nezná předpisy, podle kterých má fungovat. To bohužel není v České republice výjimečný jev,“ vysvětluje předseda strany Ivan Bartoš. „Model duelu je sice na Západě běžný, ale funguje v systému dvou dominantních stran. Tvrdit, že ČSSD je dominantní, by dnes bylo hodně odvážné,“ reaguje na vyjádření Novy.

Televize musí být podle zákona objektivní §31 odst. 3 Zákona o televizním a rozhlasovém vysílání říká, že Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Reakce RRTV: „Z našeho pohledu není moc čím se zabývat, protože řešíme odvysílaný obsah,“ vysvětlil Krejčí. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/volby-2018-snemovna-debata-rrtv-piratska-strana-tv-nova-media-p4m-/domaci.aspx?c=A171009_111630_domaci_bja

<h3>Odkazy</h3>