Ve středu byla schválená novela zákona o zdravotních službách s poslaneckým přílepkem, který prakticky zrušil soukromí pacientů v České republice. Nyní si jakýkoliv (i nezdravotnický) pracovník kterékoliv nemocnice nebo i domova důchodců bude moci číst vzdáleným přístupem v kterékoliv zdravotnické dokumentaci jakéhokoliv pacienta bez udání důvodu. Novela zcela neomezeně zpřístupňuje dokumentaci našich pacientů i zahraničním subjektům, u kterých rovněž neuvádí žádné garance bezpečnosti údajů či požadavky na zdravotní vzdělání nahlížejících. Zákon nebrání dokonce ani automatickému stahování zdravotních dat ve velkém. Přístup do dokumentace pacientů má totiž probíhat přes tzv. Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví, jehož pravidla provozu určuje Evropská komise. Novela tak představuje radikální odklon od stávajícího konceptu zákona o zdravotních službách, kdy do dokumentace našich pacientů mohly nahlížet pouze v něm přesně vyjmenované fyzické osoby (např. ošetřující lékař). Pacientovi není v zákoně přiznána ani žádná možnost, jak se tomuto tunelování svého soukromí bránit.

Vzhledem k citlivosti zdravotních údajů, se v tomto případě rozhodně nelze spolehnout pouze na vágní ujištění zástupců Ministerstva zdravotnictví, že „přístup bude zabezpečen“ nebo že bude tak či onak v praxi omezen. Piráti považují za velmi nešťastné, že takto zásadní záležitost je řešena formou přílepku a nikoliv standardním postupem. Novelizované znění má takovou formu, že pravděpodobně neobstojí ani před Ústavním soudem, obdobně jako někdejší ustanovení o registru zdravotnických pracovníků v tomtéž zákoně.

MUDr. Zdeněk Hřib<br /> garant zdravotnictví<br /> Česká pirátská strana<br /> Tel: 602 560 028<br /> Email: zdenek.hrib@pirati.cz

Jedná se o sedmou část senátního tisku ST153.

Zásadní text z novely:

§ 69a Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

(1) Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví je informační systém veřejné správy, který umožňuje oprávněným osobám nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené v elektronické podobě.

(2) Oprávněnými osobami podle odstavce 1 jsou

a) poskytovatelé a poskytovatelé sociálních služeb, v případě, že poskytují zdravotní služby,<br /> b) poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a<br /> c) národní kontaktní místa pro elektronické zdravotnictví zřízená ostatními členskými státy Evropské unie