Praha, 18. listopadu 2020 - Na 32. schůzi sněmovního Výboru pro životní prostředí byl kromě tří novel ústavní ochrany vody a evropské legislativy o právní ochraně v záležitostech životního prostředí projednán také návrh státního rozpočtu na ochranu životního prostředí pro rok 2021. V návrhu Ministerstva životního prostředí došlo oproti minulému roku ke snížení předpokládaných příjmů i výdajů. Piráti vidí tento krok jako zřejmý rozpor s cíli, které si klade vláda v oblasti řešení sucha nebo revitalizace oblastí postižených těžbou.

„Snížení výdajů považuji za problém, a to zejména u programů týkajících se řešení sucha a potažmo klimatické krize, jako je např. Program péče o krajinu. Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, který byl přímo založen za účelem adaptačních opatření v krajině v souvislosti se změnou klimatu, je oproti jiným programům dlouhodobě podfinancovaný. I když zástupci Ministerstva životního prostředí doplnili, že uvedené prostředky budou navýšeny z tzv. nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů, nepovažuji je za dostatečné. Návrh rozpočtu, kde nejsou tyto nároky a dodatečně přidělené prostředky zohledněny, se navíc stává značně nevypovídajícím,” okomentoval pirátský poslanec a zpravodaj tohoto bodu František Elfmark.

Pirátská předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová byla na dnešní schůzi zpravodajkou dvou evropských tisků o Zelené dohodě pro Evropu, která zavádí právní ochranu veřejnosti v oblasti životního prostředí: „Pokud má být Zelená dohoda pro Evropu úspěšná a přinést trvalé změny, bez zapojení veřejnosti to nepůjde. Občanská společnost je, a měla by zůstat, hybnou silou transformace a měla by mít prostředky k aktivnímu zapojení do rozvoje a provádění nových politik. Oceňuji, že se výbor usnesl na podpoře návrhu reagujícího na Zelenou dohodu pro Evropu, ve kterém se Evropská komise zavázala zlepšit přístup občanů a nevládních organizací k informacím a právní ochraně na úrovni Evropské unie v záležitostech životního prostředí.”