Praha 29. ledna 2019 - Sněmovnou dnes v prvním čtení prošel návrh na změnu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Ten sice určité zrychlení výstavby přinese, občané za něj ale zaplatí dalším ukrajováním ze svých práv. Zrychlí se vyvlastňování, zároveň se ale poměrně významně rozšíří okruh staveb, pro který bude tento zrychlený a snazší postup vyvlastňování platit. Nepůjde přitom jen o klíčové dopravní tepny, ale také o infrastrukturu čistě komerční, tedy například elektrické či plynové vedení nebo optické kabely. „Majitelé pozemků a nemovitostí, které by takové stavbě stály v cestě, tak mohou pocítit, jak ji ve veřejném zájmu stát zrychleně vyvlastňuje pro soukromé účely. Piráti připravují řadu pozměňovacích návrhů, které nastavují vztah států a vlastníků nemovitostí férověji,” říká pirátský poslanec Ondřej Polanský.

Stávající návrh liniového zákona tak podle Ondřeje Polanského řeší spíše důsledky než skutečné příčiny průtahů při stavebních řízeních u infrastrukturních staveb. „Z našeho pohledu by se měl klást největší důraz právě na komunikaci s občany a precizní přípravu staveb. Místo toho se vláda snaží urychlit řízení tím, že přesně pro tyto oblasti nedá prostor. Za rychlost ale pak můžeme zaplatit zpackanými stavbami za miliardy, které budou postaveny natruc občanům, podle starých plánů a potřeb, které už neplatí,” dodává Polanský.

Podobný “silový” přístup vlády se projevil i během přípravy této novely. Původní návrh vznikl jako výsledek spolupráce všech politických stran zastoupených ve Sněmovně, a získal tak vzácnou podporu napříč politickým spektrem. Jen pár měsíců poté, co začal platit, už ale vláda přichází s novelizací. Současně vládní koalice zabránila projednat návrh novely ve sněmovním Výboru pro životní prostředí, Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj i v Ústavně právním výboru.

„Novela zákona tak sice přináší některá vylepšení, s nimi ale do hry vrací to, co jsme jako Piráti už dříve odmítli. Krom až příliš snadného vyvlastňování jde také o to, že zkracuje lhůtu pro přijetí návrhu smlouvy o získání práv k pozemku. Další negativní změny se týkají dopadů na životní prostředí,” vysvětluje Polanský.

Novela zákona o urychlení výstavby infrastruktury totiž také mění to, že už u některých staveb nebudou dále nutná stanoviska a povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. To může mít ale podle pirátské předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí Dany Balcarové fatální dopady. „Stavební úřad a účastníci řízení přece musí znát podrobnosti o záměru, tak aby mohla být například uložena opatření zamezující poškození veřejného zdraví. Příkladem může být stavba dálnice v blízkosti obce - zástupci obce i veřejnost musí vědět, jestli budou součástí stavby protihlukové stěny, jestli stavba neohrozí zdroje pitné vody, kde přesně má být sjezd a mnoho dalších podrobností. Vláda touto legislativou omezuje práva obcí, majitelů pozemků i občanů. Piráti jsou zásadně proti; lidé musí mít možnost ovlivnit kvalitu svého životního prostředí. Vláda nám dává najevo, jak pohrdá občany, místo aby s nimi vedla dialog a snažila se je respektovat,” dodává Balcarová.