NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Ivan Bartoš představil hlavní změny, které předkládá v novele zákona o veřejných zakázkách. Jde o jeden ze zásadních protikorupčních zákonů, které se Piráti chystají v tomto volebním období prosadit. „Férové a transparentní nastavení veřejných zakázek je jedním ze stěžejních protikorupčních bodů. Je součástí 13 opatření, které jsme za Piráty navrhli v létě proti rozkrádání a korupci,“ uvedl Ivan Bartoš.

Pokud bude úprava schválena, bude obsahovat řadu změn, které zabrání společnostem s nečistou minulostí, aby se podílely na veřejných zakázkách. „Mezi zásadní změny patří omezení přístupu odsouzených firem k veřejným zakázkám, snížení administrativní náročnosti a víc volnosti zadavatelům. Podíl na zakázce nebude moci získat společnost, pokud bude v sesterském vztahu k jiné společnosti, která byla odsouzena k zákazu účasti na veřejném tendru. Díky úpravě Jakuba Michálka nebude ani možné, aby zakázky získávaly společnosti, jejichž skutečnými majiteli jsou členové vlády. U podlimitních zakázek bude stanovená povinnost zadavatele hledět na trestní minulost dodavatele,“ vyjmenoval Ivan Bartoš.

Hlasovat se rovněž bude o pozměňovacím návrhu Ivana Bartoše týkajícího se rozšíření vertikálního a horizontálního zadávání veřejných zakázek. „To umožní výrazně zlevnit některá řešení státu a hodně pomůže například v základních projektech digitalizace Česka včetně cloudových služeb,” doplnil Ivan Bartoš.

STŘET ZÁJMŮ V MEDIÁLNÍ RADĚ
Olga Richterová navrhne v týdnu odvolání Daniela Köppla z pozice člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a to z důvodu střetu zájmů. Daniel Köppl, který má dohlížet na nezávislost a nestrannost veřejných sdělovacích prostředků, je součástí volebního týmu prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Problematičnost Köpplova jednání potvrdil i Legislativní odbor Sněmovny. „Navrhnu členům Volebního výboru, aby doporučili Sněmovně odvolání pana Köppla z Rady. Pravidla musí totiž platit pro všechny, opravdu se nechceme dostat na úroveň autoritářských a nesvobodných režimů,” uvedla Olga Richterová.

RODIČE U HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. To se podle odborníků podepisuje i na jejich zdravotním stavu. Právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče či pěstouna v nemocnici přitom jasně stanovuje Zákon o zdravotních službách. „V praxi jsou ovšem rodiče či pěstouni někdy zcela zbytečně od dětí vyhazováni, platí to zejména o otcích,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. „Proto jsme spolu s pirátským náměstkem ministra zdravotnictví Josefem Pavlovicem navrhli sjednotit praxi u poskytovatelů metodikou, aby pobyt rodičů či pěstounů s dětmi při jejich hospitalizacích byl mnohem lépe vymahatelnější. Cílem je sjednocení postupu poskytovatelů v konkrétních situacích, čímž lze předcházet zbytečným konfliktům mezi zdravotnickým personálem a rodiči. Přítomnost blízkých má ve většině případů pozitivní vliv na léčbu dětí a na výjimky pamatujeme též.”

K problematice pobytu rodičů u hospitalizovaných dětí pořádá Olga Richterová spolu s poslankyní Martinou Ochodnickou, členkou výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví, kulatý stůl. Ten se uskuteční již tento čtvrtek 26. ledna 2023 od 15h v Poslanecké sněmovně.