Praha, 16. listopadu 2018 – Poslanec Pirátů Jan Pošvář, člen zemědělského výboru, uspořádal včera odpoledne kulatý stůl na téma dostupnosti půdy pro zemědělce. Cílem debaty bylo zhodnocení současného stavu, zejména ve vztahu k malým a začínajícím zemědělcům. Debaty se zúčastnili zástupci organizací, které reprezentují všechny skupiny zemědělců – nechyběli Petr Klos, předseda Svazu vlastníků České republiky, nebo Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Rozprava se následně vedla hlavně nad novelou zákona o zemědělství, která chce zavést předkupní právo, se kterým Piráti zásadně nesouhlasí.

„Mladí farmáři mají problém získat půdu. Agrokoncerny skupují půdu jako jednu z nejlepších investic zejména kvůli dotacím. Běžně lze získat až deset tisíc korun na jediný hektar,“

uvedl na semináři Jan Pošvář, který se problému dostupnosti půdy věnuje dlouhodobě.

Diskuse se vedla hlavně nad novelou zákona o zemědělství. Návrh zákona má podle některých přinést omezení práv vlastníků zemědělské půdy při prodeji a zároveň nepřiměřené zvýhodnění zemědělských subjektů na úkor vlastníků. Mnozí účastníci odkazovali na právní systém v okolních zemích. Na Slovensku se poslanci Národní rady před několika lety pokusili předkupní právo zavést, ale neúspěšně. Ústavní soud rozhodl, že takový zákon nevyhovuje slovenskému právnímu řádu.

Výsledkem jednání kulatého stolu bylo zejména vyjasnění několika velice rozdílných pohledů na danou problematiku. Všichni přítomní se shodli na tom, že toto setkání není poslední, protože nedostupnost půdy pro zemědělce je v Česku velkým problémem.