Praha, 29. března 2018 – Konference na téma změny volebního systému do Senátu, které se zúčastnili renomovaní ústavní právníci a politologové, se konala v prostorách poslaneckého klubu Pirátů. Odborně do diskuze přispěli doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D., JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D., Mgr. Jakub Charvát, Ph.D a další hosté. Dle názoru přítomných akademiků může změna současného dvoukolového systému na propracovanější jednokolový mít pozitivní přínos. Cílem konference nebylo předložit hotový návrh volebního systému, nýbrž diskutovat jeho možné podoby.

Změna v podobě zavedení jednokolového preferenčního hlasování (tzv. „australský model“), o kterou Piráti usilují, má mít několik pozitivních efektů. Jedním je zvýšení volební účasti, a tím vyšší reprezentativnost a legitimita Senátu jako celku. Druhým je zjednodušení volby pro voliče a ušetření jejich času, neboť jediné kolo senátních voleb by se konalo současně s jinými volbami. Třetím efektem by byla finanční a organizační úspora státu i obcím.

Na konferenci se porovnávaly systémy v různých zemích ve vztahu ke společenským podmínkám a z hlediska jejich očekávatelného efektu na stranický a politický systém u nás. Názory odborníků se různily, ale shoda panovala na tom, že pro každou zemi se hodí jiný systém a že v České republice se dlouhodobě podceňuje občanské vzdělávání ve školách. Žádný z akademiků neměl proti alternativnímu hlasování – návrhu Pirátů – zásadní výhrady.

Piráti budou v práci na změně zákona dále pracovat a vyzývají odbornou veřejnost, aby se připojila se svými náměty. „Měnit volební systém není jen tak, proto chceme do diskuse zapojit co nejvíc odborníků na ústavní právo a volební systémy. V odborné a politické diskusi budeme pokračovat, aby náš návrh zajistil zvýšení účasti ve volbách a tím i zvýšení legitimity horní komory,“ ujišťuje místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.