Praha, 25. června 2019 – V Beskydech se těžit nebude a Důl Frenštát je potřeba zlikvidovat. Na tom se dnes u kulatého stolu shodl poslanec Pirátů Lukáš Černohorský se zástupci ministerstev, OKD a hnutí Naše Beskydy. Cílem je nejen co nejdříve odstranit těžní věže z panoramatu Beskyd, ale také zrušit vytyčený dobývací prostor. Ten omezuje rozvoj obcí a komplikuje život stavebníkům, kteří musí konstrukci domů přizpůsobovat potenciálním rizikům těžby.

Přestože to dosud vypadalo, že si OKD i vláda nechává otevřená zadní vrátka a do definitivního uzavření dolu se nehrne, po dnešní debatě se ledy podle všeho pohnuly. Místopředseda představenstva OKD Jan Solich se zavázal do konce října 2019 připravit plán likvidace dolu včetně popisu jednotlivých kroků a harmonogramu.

„Moc si vážím ochoty náměstka ministryně financí Ondřeje Landy, který přislíbil, že se ministerstvo bude na přípravě dokumentu aktivně podílet a poskytne OKD v této věci podporu. Věřím, že do roku 2025 se Beskydy konečně dočkají odstranění více než 50 nepovolených staveb včetně těžních věží,“ dodává Lukáš Černohorský, který se problematikou těžby zabývá také jako předseda sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

„Našim cílem je, aby na místě Dolu Frenštát byla do pěti let zase louka. Tedy aby stát zrušil dobývací prostor a vrátil lokalitu do původního stavu. Chráněné ložiskové území respektujeme,“ říká Stanislav Uruba předseda občanského sdružení Naše Beskydy, které už dlouhých 12 let bojuje za záchranu Beskydského podhůří před plány na těžbu černého uhlí.

Piráti se rozhodli uspořádat toto setkání po červnové návštěvě tradiční akce nazvané Uzamčení země valašské, kdy se symbolicky Beskydy zamykají před těžaři černého uhlí. Po slavnosti následovala diskuze s občany, které se kromě Lukáše Černohorského účastnil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. Během debaty místní popsali přetrvávající problémy, které jim způsobuje vymezený dobývací prostor. Jde o problémy s údržbou cest a pozemků ve správě OKD. Obyvatelé navíc musejí dbát na to, aby konstrukce domů vyhovovala teoretické možnosti, že se pod domy bude těžit.

Další schůzka zástupců obcí a spolku Naše Beskydy s ředitelem OKD se uskuteční na konci července. Předmětem jednání budou detaily celého procesu a forma likvidace důlních děl. V listopadu chce Pirát Černohorský svolat další kulatý stůl, kde se bude diskutovat ministerstvem připravený harmonogram k uzavření dolu.