Praha, 13. ledna 2019 – Pravidelná setkání Pirátů k zásadním politickým tématům s názvem Piratecon probíhají i v roce 2019. Již tento víkend se za účasti poslankyně Olgy Richterové, senátora Lukáše Wagenknechta a radního pražského magistrátu Adama Zábranského setkaly desítky Pirátů, sympatizantů a odborníků, které zajímá problematika sociálního bydlení. Podtitul sobotního setkání v Pirátském centru v Praze zněl „Bydlení je klíč k důstojnému životu“ a tématem byla práce zastupitelů v obcích, které potřebují řešit situaci lidí v bytové nouzi a lidí ohrožených ztrátou bydlení.

Úvodního slova se ujala Olga Richterová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku. Zmínila, že velká potíž se zajištěním standardního bydlení se nedotýká jen úzké skupiny občanů, ale statisíců lidí: „Podle odhadu ministerstva pro místní rozvoj a Agentury pro sociální začleňování by bydlení s určitou podporou potřebovalo až 65 tisíc domácností, což je kolem čtvrt milionu občanů v nepříznivé životní situaci. I proto se tomuto tématu dlouhodobě věnuji. Sdílení zkušeností z obcí, které s podporu bydlení pro ty nejpotřebnější už začaly, pomůže dalším, kde si třeba nebyli jistí, jak to přesně funguje.“

Adam Zábranský, který na Richterovou navázal, upozornil, že s problémy se potýká i hlavní město: „Praha si uvědomuje potřebu nastavení nových pravidel v oblasti nakládání s bytovým fondem, a to zejména s ohledem na kritický nedostatek tzv. sociálního bydlení, nemluvě o špatné dostupnosti bydlení obecně.“

Zástupci Platformy pro sociální bydlení se postarali o metodický úvod do sociální problematiky. Poté byl představen mezinárodně oceněný projekt sociálního bydlení v Ostravě. Navázala prezentace, jak na založení kontaktního centra pro bydlení a nechyběl ani zástupce Armády spásy coby provozovatele sociální služby pro podporu bydlení. Další účastníci probírali možné způsoby financování podobných projektů. Zazněly i informace o důsledcích absence funkčního systému sociálních a krizových bytů navázaných na síť služeb. Čísla jsou alarmující – pohybují se v řádu miliard korun. Odpoledne následovala diskuse, ve které účastníci cílili své dotazy už na konkrétní řešení či problémy obcí či městských částí, ve kterých sami působí.

„Jsem ráda, že na akci dorazili jak představitelé odborné veřejnosti, tak zastupitelé a radní napříč republikou – od Tábora po Ostravu. Je v zájmu celé naší společnosti předcházet tomu, aby lidé v obtížných životních situacích nepadli až na dno a třeba neztratili domov úplně. Dnes se podpora v bydlení pouze supluje prostřednictvím příspěvků a dávek, celkové náklady pro stát budou v systému fungujících kontaktních míst pro bydlení, sociálních bytů a provázanosti služeb patrně výrazně nižší, a naopak větší jistota chudších lidí, že nejsou existenčně ohrožení, pomůže všem,“ uzavřela Richterová.

Program akce Sociální bydlení v praxi pro zastupitele