Praha, 13. března 2018 – Možnosti, jak zlepšit stav ovzduší, byly tématem semináře, který ve Sněmovně uspořádala Dana Balcarová, poslankyně Pirátů a předsedkyně Výboru pro životní prostředí. Semináře se účastnili zástupci odborné veřejnosti z řad občanských spolků, průmyslu, akademické sféry, ministerstev životního prostředí a průmyslu i několik poslanců a senátorů.

Úvodním slovem seminář zahájila Dana Balcarová, která je spoluautorkou pozměňovacích návrhů k novele zákona o ochraně ovzduší. Těmito návrhy se bude zítra zabývat Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. První pozměňovací návrh má dát obcím pravomoc zakázat topení nekvalitním hnědým uhlím v jejich katastru, druhý pozměňovací návrh má zrušit výjimky pro limity znečištění ovzduší u velkých uhelných elektráren. „V Česku každoročně předčasně zemře několik tisíc lidí kvůli znečištěnému ovzduší. Jsem přesvědčena, že ochrana ovzduší a zdraví obyvatel je na prvním místě,“ uvedla Dana Balcarová.

Samotný seminář se skládal ze čtyř tematických bloků. V prvním vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí, kteří prezentovali aktuální stav ovzduší v ČR a legislativní rámec pro jeho ochranu. Ve druhém bloku pak zástupce Greenpeace CZ Jan Rovenský představil základní teze státní energetické koncepce, se kterými jsou naše pozměňovací návrhy v souladu. Poté vyvrátil několik obecně oblíbených omylů, které se pojí s odklonem od uhelné energetiky. Například to, že vliv uhelných elektráren na ovzduší je zanedbatelný, nebo že kvůli útlumu uhlí budeme ohroženi nedostatkem elektřiny. V další části lékařka Eva Rychlíková z ústeckého zdravotního ústavu přiblížila vliv kvality ovzduší na zdravotní stav obyvatel. Zmínila, že neblahý vliv lze vysledovat především v Ústeckém a Moravskoslezském kraji: „Znečištění ovzduší je samozřejmě jen jednou z příčin, ale je nutné jej urgentně řešit. Každé snížení zatížení je důležité.“ Profesor Moldan z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy pak v posledním bloku mimo jiné apeloval na hledání společného řešení na zlepšení stavu ovzduší. Uvedl, že skutečným cílem je zlepšení zdraví obyvatel.

V závěru setkání proběhla diskuze, místy i emočně podbarvená. Ukázala, jak se názory různých aktérů nejenom liší, ale u některých se mění i v průběhu času. Jan Rovenský například zmínil citát Andreje Babiše z knihy O čem sním, když náhodou spím, který si protiřečí se současným postojem ministra pro životní prostředí Richarda Brabce: „V Polsku mohou samosprávy úplně zakázat topení uhlím. Chopili se toho v Krakově. Těžba se nevyplácí, dřív nebo později dojde, je to nepraktické, špinavé a neefektivní. Tak pojďme vytápění uhlím a taky topnými oleji úplně zrušit. V roce 2035 to bude jen výjimka.“ Podobný názor vyjádřil i hejtman Moravskoslezského kraje a poslanec ANO Ivo Vondrák, který by byl pro výměnu i těch nejmodernějších kotlů na uhlí a postupně je nahradil plynovými kotli a tepelnými čerpadly.

Seminář ukázal, že ekologická témata vyvolávají značný zájem. A jak říká Dana Balcarová, můžeme očekávat, že podobná setkání se budou konat i v budoucnu: „V podobných aktivitách budeme pokračovat. Téma je pro Piráty velmi důležité, a abychom dosáhli potřebných výsledků, je třeba diskutovat a spolupracovat jak se zástupci ministerstva, akademické sféry a občanské společnosti, tak i s představiteli průmyslu.“