Praha, 10. července 2018 – Pirátský poslanec Lukáš Kolařík dnes představil novelu exekučního řádu, která má za cíl zlepšit komunikaci dlužníka s exekutorem, zabránit duplicitám poplatků za vymáhání a rozbít obchodní vazby mezi institucionálními věřiteli a exekutory. Zavedení této novely do praxe povede ke zpřehlednění a zjednodušení celého systému, což povede k větší vymahatelnosti dluhů, sníží náklady společnosti i zaměstnavatelů. Mnohanásobné exekuce vedou k přechodu do šedé či černé ekonomiky, což snižuje výnosy státu z daní a pojištění, a zvyšují výdaje na státní sociální podporu.

Zadluženost člověka padá i na rodinné příslušníky, přičemž dochází k předávání nevhodných vzorců chování na děti. Nízká vymahatelnost dluhů je pak zapříčiněna zapíráním majetku, což vyplývá z nepřehlednosti a bezvýchodnosti jejich situace.

„Primárním problémem je, že velké firmy skupují dluhy lidí od bank a pak tyto pohledávky předávají svým smluvně podvázaným exekutorům rozmístěným po celé republice. Jedná se o klasický obchod s chudobou, kdy není brán zřetel na dlužníka. Můj návrh pracuje s tím, že exekutora dlužníkovi určí soud podobně, jako je to s insolvenčním správcem. Exekutor tak bude skutečně nestranný a nezávislý na věřiteli, což vyžaduje Ústava,” uvádí člen Výboru pro sociální politiku Lukáš Kolářík.

Astronomické a neustále rostoucí dluhy jsou často způsobené znásobenými poplatky za vyšší počet exekutorů přisátých k jednomu dlužníkovi.

„Tím, že se budou všechny dlužníkovy závazky slučovat pod jednoho exekutora, se výrazně sníží finanční zátěž a zároveň zvýší vymahatelnost dluhů,” slibuje si od novely Kolářík.

Novela zákona se bude týkat pouze nově vzniklých exekucí. Dle statistických údajů bylo v roce 2017 v Česku 4,67 milionů exekucí u 863 tisíc dlužníků. Jen málokterý z nich má přitom šanci svého exekutora vůbec potkat. To by měl pirátský návrh změnit.

„Soudem určený exekutor bude operovat v kraji trvalého bydliště dlužníka. To výrazně usnadní komunikaci a řešení problémů,” vysvětluje Kolářík.

Teritorialitu podporovala minulá vláda a poptává ji i exekutorská komora ve svém usnesení. Zavedením tohoto principu dojde ke zjednodušení a zlepšení přehlednosti pro státní orgány, věřitele i dlužníky.

„Na novele jsem pracoval přes půl roku. Za tu dobu jsem se setkal s mnoha odborníky na tuto problematiku. Například se zástupci exekutorů, exekutorské i advokátní komory, s věřiteli, bankami, neziskovým sektorem, ale i se samotnými dlužníky. Pečlivě jsem hledal řešení, které jsem si nechal připomínkovat i Ministerstvem spravedlnosti,” dodává Kolářík. Nyní bude pro svůj návrh hledat podporu u ostatních politických klubů.