Praha, 23. července 2018 – Piráti vyslyšeli slova premiéra Andreje Babiše, který na svém facebookovém profilu uvedl, že Pirátům nabízel účast na procesu digitalizace státní správy. Dle Babišových slov Piráti na nabídku nereagovali. Ti však žádnou oficiální žádost o spolupráci ze strany premiéra, hnutí ANO, ani vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly neobdrželi a naopak se setkávají spíše s ignorací připomínek na jednotlivých resortech. Na základě slov premiéra však zvedají hozenou rukavici a předsedu vlády Babiše v dopise požádali o přizvání expertů Pirátské strany na pravidelná jednání Rady vlády pro informační společnost a také jejích pracovních skupin.

Ve Sněmovně existují čtyři podvýbory pro eGovernment a jejich koordinaci zajišťuje volná platforma pod Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Předsedou tohoto výboru je šéf Pirátů Ivan Bartoš. Uvedená platforma je Piráty vnímaná jako spojnice mezi Poslaneckou sněmovnou PČR a Vládou ČR. Ivan Bartoš stručně shrnuje obsah dopisu adresovaný premiéru Babišovi, v němž dokládá, že Piráti jsou v příslušných orgánech aktivní:

„Naši specialisté se účastní dílčích skupin a konferencí v oblasti digitalizace justice, která zahrnuje například projekt eSbírky, v souvislosti s digitalizací zdravotnictví se zabýváme eReceptem, eNeschopenkou nebo kontaktním místem eHealth. Dále je to digitalizace legislativy a veřejné správy nebo téma registrů. Domnívám se tedy, že disponujeme personálními zdroji s dostatečnými odbornými znalostmi pro to, abychom výrazně zefektivnili postup státu v procesu eGovernmentu a následně zprovoznili nebo zkvalitnili služby, které jsou občanům slibované už léta. Ty jsou přitom standardem nejenom v západní Evropě a zemích Evropské unie.“

Digitalizace státní správy je tradičně skloňovaným tématem na začátku funkčního období každé nastupující české vlády, jak poznamenává Ivan Bartoš:

„Obvyklým klišé o digitalizaci se v programovém prohlášení vlády nevyhnul ani Andrej Babiš. Ten ve funkci ministra financí předchozí vlády příležitost provést změny nevyužil. Piráti opakovaně avizovali, že budou konstruktivní opozicí a budou spolupracovat na pro občany přínosné legislativě i souvisejících projektech bez ohledu na stranickou příslušnost navrhovatele. V minulosti jsme předložili řadu návrhů, které vycházely z programových průsečíků sněmovních stran. A ačkoliv nakonec Sněmovna velkou část návrhů odmítla, převážně hlasy poslanců ANO, nehodláme ze svých principů ustupovat. Využijeme každé příležitosti, která vnese do kroků vlády prvky transparence a odbornosti, které jsou zejména ve věci digitalizace služeb pro občany zásadní. Se špatně fungujícími a draze realizovanými dosavadními projekty se nelze smířit.“

Plné znění dopisu ve formátu pdf.