Pardubice, 29. února 2020 – Piráti na celodenní konferenci PiratECON 2020 v Pardubicích diskutují kroky k posílení české ekonomiky. Na konferenci s téměř stovkou účastníků postupně během dne vystují pirátští poslanci Mikuláš Ferjenčík, Tomáš Martínek, Ondřej Polanský a Martin Jiránek. Dále promluví ekonomický analytik Pirátů Tomáš Kopečný, podnikatel Jiří Hlavenka a Radek Hábl, expert na problematiku exekucí. Mikuláš Ferjenčík v dopoledním bloku představil k připomínkování návrh daňové reformy, která si klade za cíl snížit zdanění práce, snížit odliv kapitálu z ČR a lépe zohlednit externality v daňovém systému.

„Závislost veřejných rozpočtů na zdanění práce se prohlubuje a systém se tak stává méně robustním v případě ekonomické krize nebo zpomalení. Plánovaný schodek je nyní extrémně závislý na výši zaměstnanosti. Proto navrhujeme snížit zdanění práce, otevřít trh práce zadluženým lidem a pečujícím osobám a důsledněji zohlednit negativní externality v daňovém systému. Snížení zdanění práce představujeme společně s opatřeními, které minimalizují jeho dopady na veřejné rozpočty. Zdanění průměrné mzdy navrhuji snížit o 20 000 korun ročně,“ uvedl k představení návrhu daňové reformy Ferjenčík. K tématu daňové reformy dle návrhu Pirátů se na konferenci vyjádří také Tomáš Martínek, člen důchodové komise.

V druhém bloku vystoupí kromě podnikatele a investora Jiřího Hlavenky i pirátský poslanec Ondřej Polanský a vedoucí programového bodu dopravy Jan Lička: „V oblasti dopravy se Česká republika zavázala do roku 2050 ke dvěma velkým cílům; aby polovina objemu nákladní dopravy šla na železnici, a aby se veškerá doprava v Česku stala k tomuto roku bezemisní (uhlíkově neutrální). Kromě toho bychom si v zájmu návratnosti investic měli odpovědět na otázku, zda chceme v oblasti infrastruktury dál za budoucí peníze dokončovat projekty dob minulých,” shrnul téma výstavby infrastruktury Polanský.

Ve třetím bloku zazní příspěvky na téma hospodářství a problematika exekucí, ke kterým se vyjádří Radek Hábl, známý svým projektem mapaexekuci.cz, která ukazuje na regionální nerovnosti a jejich důsledky pro Českou ekonomiku. PiratECON uzavře poslanec Martin Jiránek, který představí některé výzvy, které nás při transformaci ekonomiky mohou potkat.