Přerov, Kolín, 9. října 2019 – Piráti znají jména svých dalších dvou kandidátů do Senátu ČR. Členská základna Pirátů Olomouckého kraje zvolila jako svého kandidáta do Senátu manažera kultury Městského domu v Přerově Pavla Ondrůje. Ve volbách na internetovém fóru se pro jeho nominaci vyslovilo 86 procent hlasujících. V obvodě Kolín byl za Piráty jednomyslně zvolen Cyril Koky.

„Cítím, že dnešní společnost je rozdělená. Převládá ideologie a hysterie, nikoliv racionalita a zdravý selský rozum. Celý svůj život usiluji o stmelování společnosti. Z pozice senátora chci uplatnit své životní zkušenosti z našeho regionu. Věřím, že témata, která místní opravdu trápí, můžu řešit především v Senátu,“ uvedl ke své kandidatuře Pavel Ondrůj. Kromě tradičních pirátských témat, tedy ochrany svobody, vyjadřování a soukromí se chce zabývat oblastí kultury. „Občanskou společnost je třeba řešit v tom nejširším spektru, tudíž od těch nejmenších problémů až po ty velké celospolečenské i evropské,“ dodal.

Pavel Ondrůj se narodil v roce 1972 v Přerově. Je manažerem kultury v Městském domě v Přerově a zároveň také pořadatelem několika desítek akcí na Přerovsku, jako jsou například Hudební léto na hradbách v Přerově nebo festival Blues nad Bečvou.

Kolínský kandidát Cyril Koky působí od roku 2003 jako odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje. Jeho pracovní náplní je především problematika integrace romské menšiny. Byl také členem poradních orgánů na krajské i vládní úrovni.

„V Senátu bych rád zúročil své dlouholeté zkušenosti z oblasti státní správy, sociální problematiky, obrany a bezpečnosti,“ uvedl při svém představení na pirátské krajské schůzi. Cyril Koky je ženatý a má dvě děti.