Piráti dlouhodobě prosazují rovná práva pro všechny bez rozdílu. Novelu zákona o manželství pro všechny páry, kterou podporují v ČR dle průzkumů zhruba dvě třetiny lidí, předložili Piráti spolu s dalšími koaličními stranami už v červnu 2022. Současné nerovné podmínky jsou totiž nejen nedůstojné, ale duhové rodiny včetně jejich dětí mají také výrazně menší právní jistoty, což jim komplikuje řadu běžných životních situací. To v mnoha ohledech zlepšuje už novela ve znění, které prošlo Sněmovnou, práva stejnopohlavních párů a duhových rodin ale nenarovnává zcela. Proto senátoři za Piráty chtěli tuto nerovnost opravit. 

„Zklamalo mě, že současná politická reprezentace nerespektuje většinový názor občanů, které zastupují. A tak stále budeme lidi dělit na dvě kategorie, kdy někteří z nich nadále nebudou moct uzavřít plnohodnotné manželství. Pozitivní je alespoň částečný posun v právech stejnopohlavních párů, např. v oblasti osvojení nebo majetkových uspořádání partnerů,” uvedl Lukáš Wagenknecht.

„Vyřazení z programu jsem podpořila, aby se v Senátu již tak osekaná novela ještě výrazně nezhoršila. Pozměňovací návrhy, které navrhovali senátorka Chalánková a senátor Hraba, by totiž kromě znemožnění manželského svazku stejnopohlavním párům postihly ženy v partnerství, které se snaží otěhotnět. My jsme chtěli práva všech lidí narovnat a opravdu zavést možnost manželství pro všechny. Pokusili jsme se o to na výborech. Náš pozměňovací návrh ale v Senátu bohužel nenašel podporu. Nedělá mi to radost, ale vyřazení z programu byla jediná možnost, jak zabránit tlaku konzervativních kolegů a kolegyň dále zhoršovat situaci stejnopohlavních párů,” sdělila Adéla Šípová.

„Vyřazení projednávání „novely o manželství pro všechny“ z programu Senátu považuji za zcela nestandardní krok, který se vyhýbá demokratické diskusi a obchází menšinu. Přestože patřím k části Senátu, které tento postup v této situaci vyhovuje, neztotožňuji se s ním. Považuji za zcela skandální, že především ODS v Senátu není schopna dát jasné slovo, jak se k věci staví, a nutí tak ostatní volit nestandardní cesty. Je to pokrytectví, které v konečném důsledku nahrává extrémistům všeho druhu,” uzavřel Marek Hilšer.

Piráti budou dál prosazovat rovnost a možnost plnohodnotného manželství pro všechny a bojovat proti nedůstojné diskriminaci lidí a jejich dělení na různé kategorie.